• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Informacja Biura Zarządu Głównego SEiRP

SEiRP nadal posiada status organizacji pożytku publicznego

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji Prezesa ZG SEiRP – Antoniego Dudy uprzejmie informuję, że w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm. zaktualizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w dniu 11 lutego 2020 roku, pod pozycją 1067 znajduje się następujący zapis:

„1067. 0000043188  8512442679  STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH  MAZOWIECKIE  M .ST. WARSZAWA  M. ST. WARSZAWA WARSZAWA”

Status organizacji pożytku publicznego uprawnia do otrzymania w 2020 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok. Link: https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Uprzejmie proszę o upowszechnianie tej informacji w mediach elektronicznych i w każdy inny dostępny sposób.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty