• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

III. Informacje bieżące


Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Informacje bieżące

Ekwiwalent za urlop. "Dziwny jest ten świat". Meandry rozumienia i interpretacji prawa. Komentarze prasowe. Kolejne wyroki WSA

(za okres 30.10.2018-20.02.2020)


RPO dołącza do walki o ekwiwalent

Ekwiwalent. 12.10.2019. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi MSWiA o wyjaśnienia

(za okres 30.10.2018-20.02.2020)

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty