• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Ewa Macek nominowana do tytułu: Wpływowa Kobieta Polski 2020

PLEBISCYT „Dziennika Zachodniego”

Kobiety woj.śląskiego, które kształują rzeczywistość i stanowią o sile naszego regionu

Ewie Macek gratulujemy wyróżnienia!!!

Z wielkim zaszczytem pragniemy poinformować, że nasza koleżanka – Ewa Macek, Wiceprezeska Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Wiceprezeska Zarządu Miejskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, koordynatorka ds. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r., działaczka FSSM RP, została nominowana w plebiscycie „Dziennika Zachodniego” do grona 100 kobiet woj. śląskiego, które kształtują rzeczywistość i stanowią o sile naszego regionu. ink do artykułu Dziennika Zachodniego:                                                            Wytypowanych 100 KOBIEThttps://dziennikzachodni.pl/one-ksztaltuja-rzeczywistosc-i-stanowia-o-sile-naszego-regionu/ar/c6-15249436Głosowanie trwało do: 17 listopada 2020r.

Wywiad z Ewą Macek, link: https://www.facebook.com/kochamkatowice/videos/306638367021230/

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty