• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Ekwiwalent za niewyk. urlop

Ekwiwalent. Mapa drogowa. Nowe wzory dokumentów

  1. WPROWADZENIE - 20.02.2020
  2. MAPA DROGOWA. WZORY PISM - 20.02.2020
  3. INFORMACE BIEŻĄCE - za okres 30.10.2018 - 19.02.2020 /w podkatalogach: Informacje, RPO dołącza/
  4. INFORMACJE NAJNOWSZE - po 20.02.2020

 


I. WPROWADZENIE


II. MAPA DROGOWA – WZORY PISM


III. INFORMACJE BIEŻĄCE


IV. INFORMACJE NAJNOWSZE

Informacje – po 20.02.2020 roku

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty