• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Ekwiwalent za niewyk. urlop

Ekwiwalent. Mapa drogowa. Nowe wzory dokumentów

  1. WPROWADZENIE - 20.02.2020. UZUPEŁNIENIE - 23.11.2020
  2. MAPA DROGOWA. WZORY PISM - 20.02.2020
  3. INFORMACE BIEŻĄCE - za okres 30.10.2018 - 19.02.2020 /w podkatalogach: Informacje, RPO dołącza/
  4. INFORMACJE NAJNOWSZE - po 20.02.2020
  5. ZANIECHANIE USTAWODAWCZE - i co dalej?
  6. STAN PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY Z 14.08.2020r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH DOT. WSPARCIA SŁUŻB MUNDUROWYCH
  7. EKWIWALENT - ROK 2022. NOWE INFORMACJE

 


I. Wprowadzenie

  1. WPROWADZENIE

II. Mapa drogowa-wzory pism


III. Informacje bieżące


IV. Informacje najnowsze

Informacje – po 20.02.2020 roku


V. Zaniechanie ustawodawcze


VI. Stan po wejściu w życie ustawy z 14.08.2020 o szczególnych rozwiązaniach dot. wsparcia służb mundurowych


VII. Ekwiwalent - rok 2022. Nowe informacje

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty