• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Droga apelacyjna. Schemat apelacji od wyroku sądu okręgowego ws odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSWiA

SCHEMAT APELACJI

od negatywnego wyroku sądu okręgowego w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o ponownym ustalenia wysokości świadczenia, tj. od wyroku oddalającego odwołanie.

Uwaga! Apelacja jest niezgodą na orzeczenie sądu okręgowego i na argumenty, których ten sąd użył by oddalić nasze odwołanie. Każdy wyrok wydany przez sąd okręgowy jest inny. Można przyjąć, że w niektórych  obszarach argumentacja sądów okręgowych uzasadniająca oddalenie odwołania będzie podobna, a w części odmienna. Sporządzając apelację należy uwzględnić wszystkie przesłanki, którymi kierował się sąd wydając wyrok.

Schemat apelacji jest tylko propozycją. Zawarto w nim (poza wymogami, którym powinna uczynić zadość apelacja) najbardziej powszechne argumenty, które warto przytoczyć, wybierając je adekwatnie do własnej sytuacji. Jeśli argumenty te nie wyczerpią zarzutów, które chcielibyście Państwo postawić - proszę posiłkować się licznymi uzasadnieniami do wyroków sądów okręgowych i apelacyjnych w kraju, które zostały opublikowane m. in. na stronie www.seirp.pl 

opracowała: Jolanta Domańska-Paluszak

SCHEMAT APELACJI od negatywnego wyroku sądu okręgowego w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustalenia wysokości świadczenia, tj. od wyroku oddalającego odwołanie (link do tekstu opracowania)

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty