• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Darowizny

Prosimy o wpłaty na rzecz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnychul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa – z dopiskiem „darowizna” na konto w BGŻ BNP Paribas:  

56 2030 0045 1110 0000 0412 8290

Stowarzyszenie jest organizacją z założenia służącą integracji i świadczącą pomoc swoim członkom. Wydarzenia ostatnich lat skutkujące drastycznym obniżeniem świadczeń emerytalnych i rentowych, a także problemami związanymi z wyegzekwowaniem wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy – zmusiły wielu z nas do wejścia na drogę sądową.

Trudna sytuacja finansowa nie pozostaje bez wpływu na skuteczną możliwość walki o swoje – dlatego teraz jest właśnie ten moment, gdy trzeba POMAGAĆ.

 

WAŻNE

Podatnik, który przekazywał darowiznę na cele statutowe SEiRP, jeśli chce - może dokonać odliczenia od dochodu kwoty darowizny, do 6% wysokości dochodu (trzeba zachować dowód wpłaty na rachunek Stowarzyszenia).

Kwota przekazanej darowizny od osób fizycznych odliczana jest w zeznaniu PIT-37 oraz w dołączanym do tych zeznań załączniku PIT/O.

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty