• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Być albo nie być...

Być albo nie być… - sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego odpowiedzą na pytanie czy warto być przyzwoitym

Przed nami dwie ważne rozprawy – 16 września przed Sądem Najwyższym i 6 października przed Trybunałem Konstytucyjnym. Rozwiązanie dylematów przed którymi stoją sędziowie jest oczywiste dla każdego przyzwoitego człowieka. Czy będą równie oczywiste dla sędziów SN i TK – wierzymy, że tak.

Polecamy kilka artykułów, w tym szczególnie artykuł redaktora Stankiewicza w Onecie, który przedstawił obraz sporu jaki trawi Trybunał Konstytucyjny. Sporu który ma zasadniczy wpływ na życie 40 tysięcy ludzi skazanych bez sądu, bez wyroku.

Uczciwi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego stanęli przed dokonaniem wręcz hamletowskiego wyboru „być albo nie być”. Okazać się człowiekiem, człowiekiem przyzwoitym lub popłynąć w magmie obłąkańczych wizji jednego człowieka, którego władza niebawem się skończy. To dlatego większość z nas wierzy, że wyrok Trybunału stwierdzi niekonstytucyjność ustawy represyjnej i zakończy dramaty życiowe ludzi dotkniętych tą ustawą. Ustawą kłamstwa, ustawą nieuczciwości, ustawą powolnej eutanazji. Odetchną setki skrzywdzonych ludzi zwłaszcza kobiet, którym w ostatnich dniach życia zabrano środki na leki, żywność, na jakie takie przetrwanie. Paru tysiącom odebrano po kilkaset złotych z poziomu 1500-1800 złotych do 1000 złotych brutto. To trauma, depresja, powolna eutanazja. Całkowicie niezrozumiała. Ustawa jest czystym bezprawiem z każdego punktu widzenia. Bezprawiem, którego nie da się usprawiedliwić w żaden sposób.

Musimy zweryfikować zawarte w artykule obiegowe stwierdzenie, że ustawa dotyczy tych „którzy choćby jeden dzień pracowali w komunistycznej bezpiece”. Otóż dotyczy tylko tych których tak zakwalifikował IPN. To dlatego w tym gronie znalazło się kilka tysięcy ludzi którzy nigdy w bezpiece nie służyli, trafili do niej inkwizycyjnymi decyzjami-wyrokami IPN.

Przypominamy, że 16 września 2020 roku sprawą ustawy represyjnej, a konkretnie pytań Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, zajmie się Sąd Najwyższy, który odpowie na pytanie, czy decyzje /informacje/ IPN mają przymiot prawdy objawionej, absolutnej i są wystarczające do skazania na odebranie mienia, praktycznie bez procesu, bez badania i wnikania w to, co skazany zrobił, czy też świadectwo IPN „powinno być oceniane na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka służących reżimowi komunistycznemu?”. Głębia tego pytania jest porażająca. A drugie pytanie oparte na założeniu, że informacja IPN jest niepodważalna to „czy skutkuje ponownym obniżeniem świadczenia emerytalnego wobec funkcjonariusza organów bezpieczeństwa publicznego państwa, któremu w 2009 roku obniżono świadczenie”.

Pochylając się nad sensem tych pytań, trzeba przypomnieć, że dotyczą sprawy Aleksego T. Funkcjonariusz ten odszedł na emeryturę 40 lat temu, ma obecnie ponad 96 lat. Dwa razy obniżono mu emeryturę, jako milicjantowi, służącemu w kompanii operacyjnej w latach 1950-1980. Na podstawie pierwszej ustawy represyjnej z 2009 r. ustalono wysokość emerytury w kwocie ok. 1180 zł miesięcznie (wskaźnik podstawy obniżono z 2,6 na 0,7 % ). W oparciu o drugą ustawę represyjną z 16 grudnia 2016 r., która wprowadziła przelicznik 0 proc. za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa, wyliczono Aleksemu T. emeryturę w kwocie 91 zł 27 gr. W efekcie przyznano świadczenie równe najniższej emeryturze z ZUS - 1209 zł /razem z dodatkiem pielęgnacyjnym/. Od wydania decyzji minęło trzy lata i nikomu nie przeszkadza, że prawie 100. letniemu, schorowanemu, niewidomemu człowiekowi, zwolnionemu ze służby 40 lat temu, wobec którego niema żadnych zarzutów, zabiera się w 2009 roku kilkaset złotych, a następnie w 2017 kolejne 200 złotych i z łaski naszej wielkiej Ojczyzny daje mu się 1000 złotych, bo z nowych wyliczeń należy mu się niecałe 100 złotych. To naprawdę wielki katolicki gest demokratycznego państwa prawnego. Trzeba też pamiętać, że od kilkunastu miesięcy sprawą zajmuje się kilkunastu sędziów. Ot, prawdziwe państwo prawa.

Polecamy również bardzo ciekawy wpis znaleziony w internecie autorstwa Bartka Ciążyńskiego „Oportunizm sądu i farsa przed TK”. Wszystkim sędziom natomiast polecamy protest córki jednego z funkcjonariuszy ograbionych tą ustawą noszącej na tekturowej tablicy napis: „Mój tata nie był ubekiem” i ponadczasowe stwierdzenie Władysława Bartoszewskiego „Warto być przyzwoitym”. Poniżej wybrane publikacje poświęcone Trybunałowi Konstytucyjnemu i Sądowi Najwyższemu:

- ANALIZA Andrzeja Stankiewicza: Stankiewicz: "Dezubekizacja" w Trybunale. Przyłębska ma problem, żeby spełnić oczekiwania Kaczyńskiego [analiza], Andrzej Stankiewicz 11 wrz, 13:00, link: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/stankiewicz-dezubekizacja-w-trybunale-przylebska-ma-problem-zeby-spelnic-oczekiwania/rqk9x7h,

- Newsletter Onetu. Mateusz Baczyński: Dlaczego PiS nie chce wziąć odpowiedzialności za „dezubekizację”? MATEUSZ BACZYŃSKI  dzisiaj 08:06/11 09 2020/, link: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/newsletter-onetu-mateusz-baczynski-dlaczego-pis-nie-chce-wziac-odpowiedzialnosci-za/ynb7124?fbclid=IwAR0QjKr2JCMytQMLI8ZGGxJD-bke2g7nS0UJr0N2Qm7-fsuX_RXaPmNQPeY,

- Dezubekizacja bez końca. Przyłębska znów przesuwa ogłoszenie orzeczenia, Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski 11 września 2020 |14:30, link: https://wyborcza.pl/7,75398,26290875,dezubekizacja-bez-konca-przylebska-po-raz-szosty-przesuwa-ogloszenie.html

- Bartek Ciazynski Oportunizm sądu i farsa przed TK, link: https://www.facebook.com/bartek.ciazynski

- TK: Kontynuacja rozprawy ws. ustawy dezubekizacyjnej przełożona, 10.09.2020, 15:11; Aktualizacja: 11.09.2020, 09:32, link: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1490612,tk-ustawa-dezubekizacyjna-rozprawa-przelozona.html,

- Dezubekizacją zajmie się Sąd Najwyższy. To może być przełom i wielka porażka PiS. Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski 12 września 2020 | 14:25, link: https://wyborcza.pl/7,75398,26293110,dezubekizacja-zajmie-sie-sad-najwyzszy-to-moze-byc-przelom.html,

- "Zrobiliście pośmiewisko z TK". Matczak do PIS-u, 12 września 2020, link: http://polityczek.pl/twitter/13674-zrobiliscie-posmiewisko-z-tk-matczak-do-pis-u

- Co się stanie, gdy Trybunał uzna dezubekizację za zgodną z konstytucją? Wyrok 11 września, Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski, 9 września 2020 | 18:07, link: https://wyborcza.pl/7,75398,26285623,co-sie-stanie-gdy-trybunal-uzna-dezubekizacje-za-zgodna-z-konstytucja.html


Przypominamy! To bardzo ważne!

Przypominamy! To bardzo ważne!

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty