• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Apelacje ZER MSWiA. Odpowiedź na apelację

Wzór odpowiedzi na apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA od  wyroku Sądu Okręgowego przywracającego odwołującemu/odwołującej się emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną

Złożenie odpowiedzi na apelację nie jest obowiązkowe. 

W piśmie przewodnim do apelacji nadesłanym nam przez sąd, znajduje się pouczenie – w którym znajdują się podstawowe, niezbędne informacje. Odpowiedź na apelację wnosi się do sądu apelacyjnego w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia  odpisu apelacji. Istotą odpowiedzi na apelację jest wskazanie czy zgadamy się z apelacją czy też nie,  wskazanie przyczyn (mogą być wybrane przyczyny) naszej niezgody. Nadto w odpowiedzi wnosimy o oddalenie apelacji. Przed skorzystaniem ze wzoru odpowiedzi na apelację konieczne jest przeczytanie otrzymanego odpisu apelacji – aby było możliwe wybranie ze wzoru odpowiedzi na apelację tych fragmentów, które są zbieżne z apelacją w naszej indywidualnej sprawie. Pomocne jest także posiadanie sporządzonego już uzasadnienia korzystnego dla nas wyroku Sądu Okręgowego. Jeśli uzasadnienia wyroku nie posiadamy, wówczas odpis możemy uzyskać w sądzie na podstawie art. 9 k.p.c. O odpis możemy wystąpić bezpośrednio w biurze sądu lub korespondencyjnie (proszę nie mylić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku). Wzór odpowiedzi na apelację jest tylko propozycją i wskazane jest indywidualne modyfikowanie go w zależności od sytuacji odpowiadającego na  apelację. Objaśnienie:  art. 15c ustawy zaopatrzeniowej dotyczy świadczeń w postaci emerytury, art. 22a  dotyczy renty inwalidzkiej, art. 24a dotyczy renty rodzinnej.

Wskazówka – w treści odpowiedzi na apelację użyto formy męskiej i żeńskiej, gdyż korzystającym ze wzoru odpowiedzi na apelację może być mężczyzna i kobieta – zatem treść wzoru należy odpowiednio zweryfikować. Niektóre fragmenty wymagają uzupełniania w zakresie wskazania konkretnych dat lub okresów.

Poniżej link do tekstu - tu kliknij wzoru odpowiedzi na apelację.

 

Apelacja ZER MSWiA. Autorska propozycja odpowiedzi

Niemal codziennie otrzymujemy kopie apelacji składanych przez ZER MSWiA od wyroków od niekorzystnych dla organu emerytalnego. Kontaktują się z nami osoby oczekujące wsparcia w przygotowaniu odpowiedzi na apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA od wyroku Sądu Okręgowego przywracającego emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom kilka miesięcy temu na naszej stronie umieściliśmy przygotowany przez Koleżankę Jolantę Domańską - Paluszak obszerny wzór odpowiedzi. Tekst opracowania powyżej oraz link: /https://www.seirp.pl/apelacje-zer-mswia_-odpowiedz-na-apelacje/

W korespondencji e-mailowej otrzymaliśmy autorską propozycję odpowiedzi na apelację przygotowaną przez osobę wspierającą Stowarzyszenie. Tekst został opracowany i wykorzystany w konkretnej sprawie. Prezentujemy przygotowany wzór do krytycznego wykorzystania po dostosowaniu do stanu faktycznego i okoliczności własnej sprawy emerytalnej. Jednocześnie serdecznie dziękujemy autorce tekstu. Tekst wzoru autorskiej propozycji odpowiedzi.

 

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty