• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Apelacje ZER MSWiA – odpowiedź powoda na apelację (nowe wzory)

Apelacje ZER MSWiA – odpowiedź powoda na apelację

Codziennie przybywa korzystnych wyroków Sądów Okręgowych rozpatrujących odwołania od decyzji emerytalnych ZER MSWiA, od których organ emerytalny z urzędu wnosi apelację. Strona powodowa otrzymuje te apelacje z Sądów Apelacyjnych z pouczeniem, że w ciągu dwóch tygodni od doręczenia może odpowiedzieć bezpośrednio do Sądu II instancji. Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, służącym do zaskarżenia merytorycznych orzeczeń sądów I instancji. Wniesienie odpowiedzi na apelację jest fakultatywne. Kodeks postępowania cywilnego przyjmuje termin dwutygodniowy do wniesienia odpowiedzi na apelację. Odpowiedź na apelację powinna spełniać wymogi pisma procesowego. Sąd Apelacyjny poucza strony postępowania, że może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne i strony nie złożyły wniosku o przeprowadzenie rozprawy.

Wszystkim zainteresowanym polecamy do zaadaptowania do własnej sytuacji procesowej ramowy, roboczy projekt odpowiedzi na apelację sporządzony przez naszych Kolegów z Koła SEiRP w Tychach, którym serdecznie dziękujemy, za solidną robotę. W razie problemów zachęcamy do kontaktu z Biurem ZG SEiRP na adres e-mailowy: sekretariat@seirp.pl lub telefoniczny - https://www.seirp.pl/kontakt

Poniżej linki do wzoru odpowiedzi na apelację:

http://seirp.tychy.pl/assets/files/INF-021OdpowiedznaApelacje.pdf   https://igiifp.github.io/assets/files/PMC-068OdpowiedznaApelacjeZER.pdf

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty