• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Apel Prezesa ZG SEiRP

APEL PREZESA ZG SEIRP O WSPARCIE ZBIÓRKI ELEKTRONICZNEJ

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominam, że Decyzją 2/VIII/2020 z 17 marca 2020 roku Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych uruchomiło wewnętrzną zbiórkę elektroniczną na rzecz Pani Józefy z Koła SEiRP we Włocławku.

Liczę na to, że w chwilach świątecznej zadumy znajdziecie Państwo wolną chwilę na przekazanie dowolnej, nawet niewielkiej kwoty, na wsparcie naszej zbiórki. Konto zbiórki SEiRP: 56 2030 0045 1110 0000 0412 8290 z dopiskiem "dla Józefy". Szczegóły: https://www.seirp.pl/to-zdarzylo-sie-naprawde 

Antoni Duda, Prezes ZG SEiRP

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty