• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Apel Prezesa ZG SEiRP dla Józefy

Środki zebrane podczas zbiórki elektronicznej „Dla Józefy” trafią do rąk Pani Józefy Rutkowskiej

Zarząd Główny SEiRP na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 roku, uchwałą Nr 7/VIII/ ZG/2022 podjętą na podstawie § 17 ust. 6 pkt 25 Statutu Stowarzyszenia, zatwierdził decyzję Nr 7/VTII/2022 Prezydium ZG SEiRP z 6 lipca 2022 roku w sprawie przekazania środków zebranych podczas zbiórki elektronicznej „Dla Józefy” pani Józefie Rutkowskiej.

W trakcie zbiórki elektronicznej przeprowadzonej wśród naszych członków zebraliśmy prawie 15.000 złotych.

Stosownie do uzgodnień z Józefą Rutkowską – środki w łącznej kwocie 15.000 złotych zostały przekazane na konto Koła SEiRP we Włocławku, skąd zostaną wypłacone bezpośrednio do rąk p. Józefy Rutkowskiej. Jak informowaliśmy wcześniej p. Józefa w 2020 roku otrzymała 5.000 złotych ze środków zgromadzonych na naszym funduszu OPP.

Mamy nadzieję, że nasza pomoc pomoże naszej Koleżance Józefie rozpocząć nowe życie i odnaleźć szczęście i spokój ducha w sytuacji, w której się znalazła.

W imieniu Zarządu Głównego SEiRP i Koleżanki Józefy Rutkowskiej serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom którzy wsparli zbiórkę „dla Józefy”, oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom, a także naszym Sympatykom, którzy przekazują nam swój 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych jako Organizacji Pożytku Publicznego.

Wielkie serdeczne dzięki!

Zarząd Główny SEiRP

 

 

APEL PREZESA ZG SEIRP O WSPARCIE ZBIÓRKI ELEKTRONICZNEJ

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominam, że Decyzją 2/VIII/2020 z 17 marca 2020 roku Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych uruchomiło wewnętrzną zbiórkę elektroniczną na rzecz Pani Józefy z Koła SEiRP we Włocławku. Liczę na to, że w chwilach świątecznej zadumy znajdziecie Państwo wolną chwilę na przekazanie dowolnej, nawet niewielkiej kwoty, na wsparcie naszej zbiórki. Konto zbiórki SEiRP: 56 2030 0045 1110 0000 0412 8290 z dopiskiem "dla Józefy". Szczegóły: https://www.seirp.pl/to-zdarzylo-sie-naprawde 

Antoni Duda, Prezes ZG SEiRP

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty