• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

6.10.2020. Pikieta przed Trybunałem Konstytucyjnym

W związku z odwołaniem rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym informujemy, że pikieta zaplanowana na dzień 11 września 2020 roku nie odbędzie się. Zapraszamy do udziału w pikiecie w dniu 6 października 2020 roku.

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11201-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa

Miejsce: Sala rozpraw, data: 6 X 2020, godz. 11.00

 

 

Tak jak informowaliśmy wcześniej, w trakcie toczącej się w dniu 18 sierpnia 2020 roku rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie sygn. akt P 4/18 dotyczącej pytań Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 stycznia 2018 r., które dotyczyły zgodności art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c, a także art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji /…/ z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przed Trybunałem na Al. Szucha 12A w Warszawie odbyła się pikieta zorganizowana przez Zarząd Główny SEiRP /równolegle z pikietą FSSM/. W pikiecie wzięła udział spora grupa naszych członków i sympatyków, którym serdecznie dziękujemy za udział i wytrwałość. Szczególnie gorąco dziękujemy Koleżankom i Kolegom z Częstochowy, Katowic i Wrocławia którzy nie zważając na odległość i upał wsparli naszą pikietę swoją zaangażowaną obecnością.

Zarząd Główny reprezentowali Antoni Duda - Prezes ZG SEiRP i Jerzy Skrycki – I wiceprezes ZG SEiRP. W infotece nr 37 / https://www.seirp.pl/infoteka-37 / zamieściliśmy kilka artykułów o rozprawie i pikiecie oraz treść opinii „amicus curiae” którą w dniu 16 lipca 2019 roku Stowarzyszenie Emerytów Łączności Policyjnej złożyło w Trybunale Konstytucyjnym. http://sełp.pl/wp-content/uploads/2019/10/Opinia-prawna-do-TK-na-zlecenie-SE%C5%81P-o-w%C5%82%C4%85czenie-jej-do-post%C4%99powania-w-sprawie-o-sygn.-P-4_18-w-charakterze-opinii-amicus-curiae..pdf /.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty