• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

22.01.2020. Katowice. Spotkanie z A. Rozenkiem, J. Zemke

Katowice, 22.01.2020. Spotkanie z Andrzejem Rozenkiem - posłem na Sejm RP i Januszem Zemke, byłym europosłem nt: „Ustawa represyjna służb mundurowych  w świetle prawa unii europejskiej”.

Spotkanie zorganizował Oddział Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, Zarząd Koła Miejskiego nr 12 w Katowicach oraz Marek Balt - europoseł SLD. W spotkaniu uczestniczyli: Zdzisław Czarnecki, Przewodniczący FSSM RP wraz z liczną delegacją FSSM RP, Antoni Duda, Prezes ZG SEiRP, gen. Tadeusz Frydrych, Prezes ZEiR SG, gen. Pyrcak Jan, Prezes ZEiR SW, Tatiana Aksamit, ZBFSOP, członkowie ZOW SEiRP w Katowicach, Ryszard Mędrzyk, Ryszard Purzyński, Henryk Mikosz oraz członkowie SEiRP, SG,SW i Wojska woj. śląskiego, opolskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. W 2,5 godzinnym spotkaniu brało udział ok.280 osób. Po obejrzeniu wstrząsającego filmu pt.”Listy śmierci” reż. Andrzeja  Dziedzica uczestnicy spotkania uczczili 1 minutą ciszy pamięć zmarłych 59 koleżanek i kolegów objętych ustawą represyjną z 16grudnia 2016 r. Były europoseł, Janusz Zemke, w swoim wystąpieniu podsumował 30 lat pracy w Sejmie i w Parlamencie Europejskim na rzecz służb mundurowych. Zaznaczył, że był jednym z twórców ustaw: w 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i w 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym Policji. Podkreślił, że ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. jest ogromnym wstydem dla Polski. Trzeba do końca walczyć o prawa nabyte, które zostały odebrane niezgodnie z Konstytucją RP i Traktatem Unii Europejskiej. Dziękując Januszowi Zemke za pracę na rzecz emerytów mundurowych, Wiceprezes ZOW SEiRP w Katowicach, Ewa Macek odczytała List Gratulacyjny. Prezes ZOW SEiRP w Katowicach, Ryszard Mędrzyk w asyście Prezesa ZG SEiRP, Antoniego Dudy wręczył Januszowi Zemke pamiątkowy grawer na szkle. Z rąk Wiceprezes ZBFSOP, Tatiany Aksamit otrzymał medal 20 lecia powstania ZBF SOP. Kolejnym punktem spotkania było uroczyste odznaczenie za dotychczasową współpracę, wsparcie i zaangażowanie na rzecz emerytów i rencistów policyjnych „Honorową Odznaką Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach” europosła - Marka Balta i posła na Sejm RP Andrzeja Rozenka. Marek Balt zaznaczył, że przewiduje powiadomienie europosłów w PE w Brukseli i zamierza zorganizować wysłuchanie z udziałem represjonowanych mundurowych. Ponowi także List do Komisarzy Komisji Europejskiej odpowiedzialnych za praworządność i zaznaczy, aby nie zapraszać przywódców partii rządzącej, którzy nie przestrzegają Konstytucji RP i prawa unijnego. Z kolei poseł na Sejm-Andrzej Rozenek poinformował zebranych o złożeniu projektu poselskiego Lewicy w Sejmie RP dot. zmiany ustawy represyjnej z 16.12.2016r. Zaznaczył, że w projekcie nie ma rozgraniczenia pracy emerytów mundurowych przed 1990 r. i po 1990r. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej i odbioru praw nabytych. Wiadomo, że partia rządząca ma większość i odrzuci projekt. Wówczas będzie ponownie złożony w Senacie RP. Zapewnił, że będzie wspierał represjonowanych, aż odzyskają swoje prawa nabyte, godność i honor. Nawiązał do wyborów prezydenckich i zaznaczył, że trzeba zrobić wszystko, aby nie dopuścić do ponownego wyboru obecnego Prezydenta RP, bo to doprowadzi do „polexitu”, czyli wyjścia z Unii Europejskiej. Prezes ZG SEiRP, Antoni Duda nawiązał także do tego, że niektórym emerytom służb mundurowych dwukrotnie obniżono świadczenia (ustawa z 2009 r.). Są oni podwójnie karani zbiorowo. Należy informować PE, UE o represjach wobec emerytów, rencistów służb mundurowych i ich rodzin. Występujący potwierdzali, iż wśród emerytów mundurowych powinna być większa integracja, a także większa aktywność w działaniach na rzecz odzyskania praw nabytych. Nie należy przy tym zapominać, że w Sejmie jest projekt nr 1105 dot. obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych żołnierzy i ich rodzin.

Jednym z optymistycznych dyskutantów okazał się mec. Andrzej Bigaj, który poruszył wątek odwołań od decyzji ZER MSWiA. Zaznaczył, że wszystkie rozstrzygnięcia w sprawach sądowych rozpatrywanych w pierwszej instancji są pozytywne. Jedynie długo trzeba będzie czekać na prawomocne wyroki i odzyskanie zabranych świadczeń. Przedstawiciele SG poinformowali o zorganizowaniu dużej manifestacji pod koniec kwietnia br. na rynku w Cieszynie i przemarszu, a także pikiecie na moście granicznym z Czechami. Zezwolenie władz miasta już uzyskali i zapraszają do współpracy emerytów z Policji, SW, Wojska, europosłów, posłów na Sejm RP,FSSM RP, czeskich i słowackich emerytów z SG. Wystosowane będą apele do PE i UE. Zaznaczyli, żeby nastąpiła naprawa państwa polskiego, trzeba wygrać wojnę z partią rządzącą PIS, Nie można dalej tolerować jej kłamstw, matactwa, a członkowie jej powinni być rozliczeni i ukarani. Przedstawicielka ZBFSOP, Tatiana Aksamit nawiązała do protestów, jakie współorganizują z FSSM RP od listopada ub.r. pod Sądem Okręgowym w Warszawie, w celu rozpoczęcia rozpatrywania zawieszonych naszych spraw. Protesty są dalej organizowane w każdy czwartek tygodnia. Zaapelowała o większą aktywność ze strony represjonowanych mundurowych. Płk Wojska Polskiego, Adam Mazguła, który utożsamia się z esbekami, zaapelował, żeby represjonowani walczyli o swoją godność i honor, ”podnosili głowy do góry, gdyż nie mają się czego wstydzić”. Zaznaczył, że wspólnie osiągniemy Zwycięstwo. Władza nie jest wieczna, warto przestrzegać Konstytucję RP i prawo unijne. Warto być przyzwoitym. Z kolei Przewodniczący FSSM RP- Zdzisław Czarnecki podkreślił, że nasza ustawa represyjna jest w PE bardzo ważna, skorelowana z innymi działaniami grup społecznych. Mamy wsparcie innych grup społecznych, w tym:KOD i Obywateli RP. Zaznaczył, że decyzje emerytalno-rentowe wydane zostały przez obecne państwo polskie i one bardzo skrzywdziły ok.50 tys. osób ze środowiska służb mundurowych. Zaapelował, aby nasze środowisko uczestniczyło we wszystkich protestach innych grup społecznych, w ten oto sposób uzyskamy u nich szacunek. Istotny był też głos przedstawiciela Regionalnego Zarządu KOD w Katowicach, Włodzimierza Gidzieli, który stwierdził, że tylko wspólnie z innymi grupami społecznymi jesteśmy w stanie pokonać partię rządzącą. W tym celu należy wzajemnie współpracować. Zaznaczył, że żadna grupa społeczna nie może czuć się bezpiecznie po uchwaleniu przez PIS ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. wobec służb mundurowych i ustawy „kagańcowej” wobec sędziów. Podkreślił, że nie wolno nam być obojętnym na zło wokół nas. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, Ryszard Mędrzyk podziękował posłom FSSM RP za dotychczasową współpracę, zebranym za tak liczne przybycie i wzajemne wspieranie się grup społecznych w celu obrony praworządności. Na zakończenie Koordynator woj. śląskiego ds. emerytów i rencistów policyjnych ustawy represyjnej z 2016r., Ewa Macek podziękowała uczestnikom za aktywny udział. Zaapelowała do emerytów i rencistów służb mundurowych o jedność we wspólnym działaniu. Zaznaczyła, że są już pierwsze pozytywne wyroki dla pokrzywdzonych ustawą represyjną w I Instancji w Sądach Okręgowych, m.in. w Katowicach. Sędziowie rozpatrują zgodnie z Konstytucją RP i prawem unijnym. Zaznaczyła, że Katowice przejdą dziś do historii, ponieważ właśnie tutaj, nastąpiło uroczyste przekazanie reprezentacji służb mundurowych w Parlamencie Europejskim z rąk europosła, Janusza Zemke eurodeputowanemu, Markowi Baltowi. Z kolei w kraju na wsparcie i duże zaangażowanie możemy liczyć na posła, Andrzeja Rozenka.

Ewa Macek, Koordynator woj. śląskiego SEiRP

Link do transmisji ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=AnLf57g01ZA 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty