• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

19.09.2020, Katowice. Konferencja: Ustawa Represyjna w świetle Konstytucji RP i prawa UE

Mundur, honor, godność i świadczenia emerytalne w świetle Konstytucji RP i przepisów Unii Europejskiej

19 września 2020 roku w  Mysłowicach z inicjatywy Pani Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka przy współudziale ZOW SEiRP w Katowicach odbyła się konferencja pt „Ustawa represyjna służb mundurowych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej”.

Zaproszeni Goście: Andrzej Rozenek - Poseł na Sejm RP, Ewa Kołodziej - Posłanka na Sejm RP, Mirosław Suchoń - Poseł na Sejm RP, Zdzisław Czarnecki - Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Sławomir Matusewicz - Wiceprzewodniczący Komisji Prawnej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Granicznej, Henryk Majchrzak – gen. bryg.- Prezes Generałów Straży Granicznej, Adam Mazguła – płk dypl. rez. Wojska Polskiego, Ryszard Mędrzyk - Prezes ZOW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Katowice, Jan Pyrcak – gen. -Prezes Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Bartłomiej Piotrowski - adwokat reprezentujący w Sądzie osoby represjonowane, Tatiana Aksamit – Wiceprezes ZBFOP, Bogusława  Łukasiewicz – Sekretarz FSSM RP oraz  on-line Marek Balt - poseł do Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie prowadziła Ewa Macek - koordynatorka woj. śląskiego Emerytów i Rencistów Policyjnych i Wiceprezeska ZOW SEiRP Katowice. W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli emeryci i renciści służb mundurowych województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Konferencję rozpoczęła Organizatorka Pani Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, przedstawiając aktualną sytuację emerytów mundurowych i ich rodzin w świetle wyroku SN  z 16 września 2020 roku. Zwróciła także uwagę na aspekt pomocy psychologicznej niezbędnej zarówno dla represjonowanych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych jak również ich rodzin. Szerzej, w dalszej części konferencji tematykę tę omówiła Katarzyna Majchrzak, psycholożka, coach, Dyrektorka Biura Senatorskiego Gabrieli Morawskiej – Staneckiej. Jej wystąpienie koncentrowało się na omówieniu dominującego poczucia krzywdy oraz skutecznych sposobach radzenia sobie z tym stanem. Bez wątpienia aspekt pomocy psychologicznej czy też „zwykłej” wrażliwości ludzkiej oraz empatii w stosunku do ludzi głęboko skrzywdzonych przez Państwo był dominujący wśród wszystkich uczestników podczas wspólnego oglądania filmu „19.X.2019 roku, we Włocławku” w reżyserii  Andrzeja Dziedzica. Film wywołuje silne emocje, skłania do refleksji i pozostawia pytania: dlaczego doszło do tej ogromnej tragedii?, ile jest podobnych, o których nie wiemy? Po projekcji zapadła wymowna cisza. Film przedstawiający tragiczne losy małżeństwa Rutkowskich jest dostępny dla wszystkich na stronach FSSM i YouTube. Zachęcamy do obejrzenia tego wstrząsającego dokumentu reż. Andrzeja Dziedzica i dołączenia się do zbiórki pieniędzy dla Pani Rutkowskiej.

Eurodeputowany Marek Balt w trakcie połączenia on-line omówił szczegółowo swoje dotychczasowe starania dotyczące rozpowszechnienia sprawy odebrania świadczeń emerytalnych części mundurowych i ich rodzin w świetle „Ustawy o zmianie zaopatrzenia emerytalnego…”, zwanej przez rządzących dezubekizacyjną na arenie międzynarodowej. Oprócz wystąpienia w PE i petycji planuje zorganizowanie ponownego wysłuchania w Parlamencie Europejskim wiosną przyszłego roku. Niestety, termin musiał ulec zmianie z pierwotnie wyznaczonego na jesień 2020, z powodu Covid 19.

Wszyscy występujący podczas Konferencji zwracali uwagę na konieczność prowadzenia dalszych działań zmierzających do odzyskania odebranych świadczeń emerytalnych zarówno na drodze sądowej, jak również w przestrzeni ustawodawstwa polskiego. Niewątpliwie jest to wyjątkowo ważne nie tylko z powodu poczucia sprawiedliwości ale dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie złożyli w terminie odwołań do sądu od Decyzji ZER obniżających świadczenia emerytalne.

Aspekty prawne bardzo rzeczowo omówił Bartłomiej Piotrowski - adwokat reprezentujący „mundurowych” w Sądzie. Zaprezentował nowe spojrzenie na rozliczenie Państwa z poprzednim ustrojem. Wyraźnie zaznaczył, że, jeżeli  mowa jest o ewentualnych zarzutach karnych to, nie można w celu wyrównania krzywd używać przepisów z grupy ubezpieczeń społecznych. Również zwrócił uwagę na ograniczoną grupę, dla której wyrok SN jest istotny. To są osoby, które w terminie skutecznie złożyły odwołania.

Zarówno zaproszeni Goście, jak i przedstawiciele służb mundurowych zwracali uwagę na konieczność zachowania jedności, wzajemnej pomocy i upowszechniania wiedzy o kłamstwach zawartych w wypowiedziach rządzących, mających na celu odebranie godności i honoru funkcjonariuszom objętych ustawą represyjną. Dodatkowo artykułowano przekonanie, żeby nie powielać nazwy „ustawa dezubekizacyjna” a nazywać ją represyjną.

Wszystkim Gościom należą się ogromne słowa podziękowania za to, że są z nami od samego początku, za działania na rzecz walki o zmianę tej haniebnej ustawy, za deklaracje poparcia w imieniu partii, które reprezentowali oraz za pamięć o nas każdego dnia.

D Z I Ę K U J E M Y

Podczas konferencji w imieniu zaproszonych Gości poseł na Sejm - Andrzej Rozenek, a w imieniu pokrzywdzonych prowadząca spotkanie - Ewa Macek dziękowali wszystkim, którzy w spotkaniu nie uczestniczyli, a zasługują na ogromne podziękowania. Są to: reżyser Andrzej Dziedzic, dziennikarze Gazety Wyborczej, Wolnych Mediów i Onetu, Sędziowie i wszyscy , którzy każdego dnia odważnie mówią o naszej sprawie.

(link do filmu-transmisji: https://www.facebook.com/VidKOD/videos/722706258587177)

tekst: Beata Wójcik - Rzecznik ZOW SEiRP K-ce, Ewa Macek – Wiceprezeska ZOW SEiRP K-ce, zdjęcia: Ewa Stec

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty