• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

1,5 % PODATKU DLA SEIRP

Pomóż nam pomagać

Przeznacz 1,5% podatku na rzecz SEiRP

Już od 1 stycznia 2023 r. można dokonywać 1,5% odpisu od należnego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Wystarczy złożyć w formularzu PIT-OP za 2022 r. oświadczenie /wniosek/ zawierający nr rejestracji Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych jako OPP w KRS: 0000043188  Druk formularza PIT-OP za 2022 r. można pobrać z naszej strony internetowej: https://www.seirp.pl/15-procenta-podatku-dla-seirp. Link do druku: (pobierz PIT OP). Link do formularza PIT OP - pdf: (pobierz PIT OP - pdf).

Możliwość uzyskania wsparcia z funduszu OPP to dla wielu naszych członków bardzo ważna sprawa i źródło uzyskania pomocy finansowej w sytuacji zdarzeń losowych, zdrowotnych czy braku wystarczających środków na codzienne potrzeby bytowe.

Dzięki tym środkom zebranym na koncie OPP co roku udzielamy pomocy tym Koleżankom i Kolegom których osobista sytuacja zmusiła do zwrócenia się o pomoc z tego funduszu.

Zeznania podatkowe za 2022 r. w formule elektronicznej Ministerstwo Finansów udostępni w usłudze Twój e-PIT od 15 lutego 2023 r. Poinformujemy o tym na naszej stronie natychmiast po uruchomieniu tej usługi.

Usługa elektroniczna Twój e-PIT już działa

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Szczegóły tutaj: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e pit/#:~:text=Tw%C3%B3j%20e%2DPIT,lub%20PIT%2D38 

Więcej tutaj: https://www.podatki.gov.pl/pit/jak-przekazac-1-proc-na-opp/   

Pełna ikonografika tutaj: https://www.podatki.gov.pl/media/8965/twoj_e-pit_opp05_01_2023.pdf

 

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty