• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

ZW w Olsztynie. Zawody Strzeleckie

ZW w Olsztynie. Zawody Strzeleckie

12.08.2018 drużyna emerytów policyjnych w składzie: Misiak M, Jastrzemski Mirosław. i Kotarek Paweł i Misiak Mirosław zajęła pierwsze miejsce wśród 16 drużyn w Otwartych Zawodach Strzeleckich o puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Koledzy emeryci „wystrzelali” też indywidualnie najwięcej spośród wszystkich zawodników.

Zawody odbyły się na odnowionej strzelnicy Ligi Obrony Kraju z okazji Dnia Wojska Polskiego, a głównym jej organizatorem było Koło Żołnierzy Rezerwy „Przeciwlotnik” i prezes Koła Jerzy Moskal. Medale i puchary wręczał w imieniu Marszałka Gustawa Brzezina Marcin Kuchciński członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. Zawody miały dwie konkurencje strzeleckie: karabin KBK AK47 i pistolet sportowy.

W obu konkurencjach drużyna SEiRP Olsztyn wystrzelała 271 pkt na 300 możliwych. Drugą był zespół LOK „Ukiel” - 264 pkt, a trzeci KŻR „Przeciwlotnik” - 252 pkt. Indywidualnie nasi zawodnicy osiągnęli łącznie w obu konkurencjach wyniki: Paweł Kotarek - 91 pkt, Mirosław Jastrzemski - 90 pkt,  Mirosław Misiak – 90 pkt.

Należy dodać, że zwycięska drużyna nigdy nie strzelała w tym składzie, a ostatnie strzelanie jej członkowie odbyli ponad 2 lata temu. Pamiątkowymi medalami z okazji Dnia Wojska Polskiego uhonorowano także organizatorów i współorganizatorów Zawodów: Stowarzyszenie Kombatantów Wojska Polskiego „PRZECIWLOTNIK” w Olsztynie, Zarząd Powiatowy LOK w Olsztynie, Zarząd Wojewódzki LOK w Olsztynie, Obywatelski Parlament Seniorów, Delegatura Warmińsko-Mazurska.

Zakończenie zawodów podsumowała „żołnierska grochówka” przygotowana tym razem przez cywilną firmę cateringową. Stworzona na potrzeby tych Zawodów drużyna SEiRP planuje sięgać po dalsze puchary i medale na kolejnych zawodach emerytów i rencistów.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty