• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

ZW w Katowicach. Jubileusz Koła Miejskiego Nr 12

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, Małgorzata Chojnacka z Biura Poselskiego PO, Mirosław Cygan z Biura Prezydenta Miasta, nadkom. Tomasz Kępa, zastępca Komendanta Miejskiego Policji, prezes Zarządu Głównego SEiRP, Antoni Duda, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Silesia Tak Art w Tychach Małgorzatę Szala.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach odznaczono medalami 25 Lecia Koła Panią Poseł na Sejm RP z PO – Ewę Kołodziej, Pana Prezydenta Miasta Katowice-Marcina Krupa, Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Katowicach-insp. Pawła Barski, Prezesa ZG SEiRP w Warszawie-Andrzeja Duda.

Na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach odznaczono Honorową Odznaką Zarządu Wojewódzkiego członków Koła: Ewę Macek, Irenę Hładuń, Małgorzatę Horska, Ryszarda Uchto, Jacka Przybylak.

Osoby zebrane bardzo ujął List Pani Poseł na Sejm RP- Ewy Kołodziej, w którym wyraziła ogromny żal z powodu krzywd, jakie spotkały wielu emerytów w wyniku uchwalenia przez partię rządzącą ustawy z dnia 16.12.2016r. Jednocześnie Pani Poseł podkreśliła, aby nie zabrakło nam sił, zdrowia i entuzjazmu do walki o wspólne dobro. Ustawa łamie Konstytucję, a także podważa autorytet Państwa Polskiego. Bardzo wzruszające i pełne nadziei były końcowe słowa Listu Pani Poseł. Cytujemy:

„Żywię głęboką nadzieję, że wspólnymi działaniami uda nam się zatrzymać tę bezwzględnąmachinę zmierzającą do niszczenia naszego kraju i krzywdzenia jego obywateli. Nadejdzie taki dzień, w którym jedną ustawą zmienimy oblicze Polski i naprawimy wyrządzone szkody. Przywrócimy ład konstytucyjny i demokratyczne zasady państwa prawa. Jednocześnie zapewniam o swoim wsparciu i nieustannej gotowości do podejmowania działań mających na celu poprawę Państwa losu”.

Kolejnym punktem uroczystości było podpisanie Porozumienia pomiędzy Kołami SEiRP w Tychach i Katowicach w sprawie wzajemnej pomocy w integrowaniu środowiska policyjnego, współpracy turystycznej i oświatowej. W dalszej części uroczystości Sekretarz Koła-Ewa Macek odczytała wiersz/poezję/napisaną przez Kolegę na obchody 25 lecia powstania Koła.

Na koniec części oficjalnej Prezes Koła-Ryszard Purzyński wraz z Sekretarzem Koła-Ewą Macek podziękowali zaproszonym za przybycie, za gratulacje i życzenia. Jednocześnie zaprosili do zapoznania się z Wystawą Prac Twórców-Malarzy /członków i sympatyków naszego Koła/, która towarzyszyła obchodom.

Zarząd Koła Miejskiego 12

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty