• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Zmniejszone świadczenia emerytalne


Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego

W przypadku osób, które nie składały odwołania od decyzji o obniżeniu emerytury policyjnej możliwe jest złożenie wniosku na podstawie art. 33 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 


Ogólna wskazówka dotycząca postępowań odwoławczych

UWAGA

Wskazywana ścieżka postępowania w sprawach obniżonych świadczeń w przypadku rent rodzinnych i urlopów wychowawczych, może być wykorzystywana również w przypadku nauki w ASW. Zalecam by osoby, które kończyły ASW w W-wie wykorzystywały zamieszczone materiały na stronach internetowych seirp, zbfsop i europosła Janusza Zemke dot. wyroków SA.

(-) Wacław Benecki


Uchwała SN z dnia 15.10.2015 w sprawie interpretacji czy służba w pionie łączności była służbą w organach bezpieczeństwa

III UZP 8/15
Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 14 października 2015 r.

Czy służba funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pełniona w latach 1984-1990 w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Wydziałach Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych była służbą w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.)?


Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego

Wyrok z dnia 27.08.2013 Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie zaliczenia studiów w ASW wg wskaźnika 2,6 % (tekst wyroku).

(Cały wyrok stanowi zbiór przepisów i wykładni mogących się przydać nie tylko w odwołaniach co do studiów w ASW)


Obniżenie emerytury za okres urlopu wychowawczego. Wzory wniosków

Wzór wniosku w sprawie obniżenia świadczeń emerytalnych oraz wzór odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie na odmowną decyzję dyrektora ZER

opracował: Wacław Benecki


Odsetki od Dyrektora ZER MSW

Należne odsetki od zaległych świadczeń emerytalnych

opracowanie: Damian Sucholewski


Skarga kasacyjna

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem prawnym po wyczerpaniu drogi odwoławczej w postępowaniu  sądowym - wzór skargi opracowanie dr Heleny Giemza  + wyjaśnienie


Skarga na przewlekłość postępowania

Skarga na przewlekłość postępowania


"Mapa drogowa". Wzory pism procesowych"

Komisja Prawna ZG SEIRP uporządkowała dotychczas zebrane dokumenty i opracowała przewodnik zawierający nowe wzory pism procesowych przydatne w procesie dochodzenia  praw nabytych

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty