• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Zażalenia na postanowienia Sądów Okręgowych o zawieszeniu postępowań

Zażalenia na postanowienia Sądów Okręgowych o zawieszeniu postępowań przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytur i rent

Otrzymujemy liczne informacje, że Sądy Okręgowe /głównie Sąd Okręgowy w Warszawie/ systematycznie zawieszają postępowania przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytur i rent obniżonych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku. Postanowienia Sądów są uzasadnianie zbieżnością stanu faktycznego ze sprawą o sygnaturze akt XIII 1U 326/18, w której Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 r., zawiesił postępowanie, uzasadniając zawieszenie tym, że zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność art. 15c, art. 22a, art. 13 ust. 1 lit. 1c, w związku z art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) ze wskazanymi przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przypominamy, że na naszej stronie: http://www.seirp.pl/wzory-odwola%C5%84-od-decyzji-zer1 znajduje się wzór zażalenia na postanowienie o zawieszeniu zaczerpnięty ze strony: https://fssm.pl/wzory-odwola%C5%84-do-sadu-okregowego-od-decyzji-dyrektora-zer-mswia

W związku z kolejną falą zawieszeń, aby ułatwić koleżankom i kolegom samodzielne sporządzenie zażalenia, zamieszczamy do wykorzystania przez osoby zainteresowane, dwa autorskie opracowania projektów zażalenia do Sądu Apelacyjnego na postanowienie Sądu Okręgowego o zawieszeniu postępowania. Pierwszy dotyczy policjantki w stanie spoczynku (tu kliknij - plik Word) i drugi rencistki – wdowy po funkcjonariuszu. Sądzimy, że przedstawione projekty mogą pomóc w sporządzeniu zażalenia osobom, których nie stać na skorzystanie z usług kancelarii prawnych. Jednocześnie informujemy, że treść wzoru jest tylko propozycją i nie gwarantuje skuteczności zażalenia.

Uzupełnienie

W związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 maja 2019 roku wydanym w sprawie sygn. akt XIII 11007/18 zdezaktualizował się prezentowany wyżej wzór zażalenia dla rencistki – wdowy po funkcjonariuszu. Dlatego link do tego wzoru został dezaktywowany. 

W związku z powyższym polecamy znowelizowany wzór zażalenia opracowany przez kolegów z Komisji Prawnej FSSM zawarty w artykule z 16 września 2019 roku zatytułowanym „CZY ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI SĄDU O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA?”. Poniżej link do w/wym. artykułu: https://fssm.pl/czy-odwolywac-sie-od-decyzji-sadu-o-zawieszeniu-postepowania?

Link do wzoru zażalenia: TUTAJ. Link do wzoru wniosku o podjęcie postępowania: TUTAJ.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty