• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Zażalenia na postanowienia Sądów Okręgowych o zawieszeniu postępowań

Zażalenia na postanowienia Sądów Okręgowych o zawieszeniu postępowań przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytur i rent

Otrzymujemy liczne informacje, że Sądy Okręgowe /głównie Sąd Okręgowy w Warszawie/ systematycznie zawieszają postępowania przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytur i rent obniżonych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku.

Postanowienia Sądów są uzasadnianie zbieżnością stanu faktycznego ze sprawą o sygnaturze akt XIII 1U 326/18, w której Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 r., zawiesił postępowanie, uzasadniając zawieszenie tym, że zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność art. 15c, art. 22a, art. 13 ust. 1 lit. 1c, w związku z art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) ze wskazanymi przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że na naszej stronie: http://www.seirp.pl/wzory-odwola%C5%84-od-decyzji-zer1 znajduje się wzór zażalenia na postanowienie o zawieszeniu zaczerpnięty ze strony: https://fssm.pl/wzory-odwola%C5%84-do-sadu-okregowego-od-decyzji-dyrektora-zer-mswia

W związku z kolejną falą zawieszeń, aby ułatwić koleżankom i kolegom samodzielne sporządzenie zażalenia, zamieszczamy do wykorzystania przez osoby zainteresowane, dwa autorskie opracowania projektów zażalenia do Sądu Apelacyjnego na postanowienie Sądu Okręgowego o zawieszeniu postępowania.

Pierwszy dotyczy policjantki w stanie spoczynku (tu kliknij - plik Word) i drugi rencistki – wdowy po funkcjonariuszu (tu kliknij - plik Word). Sądzimy, że przedstawione projekty mogą pomóc w sporządzeniu zażalenia osobom, których nie stać na skorzystanie z usług kancelarii prawnych.

Jednocześnie informujemy, że treść wzoru jest tylko propozycją i nie gwarantuje skuteczności zażalenia.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty