• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Zarząd Główny SEiRP zrealizował uchwałę nr 34 z 26 czerwca 2018 roku w sprawie zawiadomienia Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dyrektora ZER MSWiA.

Treść uchwały Zarządu Głównego, pierwsza strona zawiadomienia i wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości w podobnej sprawie - w rozwinięciu zaznaczonych  wyżej dokumentów. Więcej informacji w tej sprawie - po posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 2.10.2018.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty