• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu. Wojewódzki Zjazd Delegatów

XX lecie SEiRP Dolnego Śląska

W dniach 21-22 kwietnia 2018r. w OW ,,Krucze Skały” w Karpaczu odbyły się uroczystości XX - lecia działalności SEiRP na Dolnym Śląsku.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Henryk Grotkiewicz przywitał wszystkich przedstawicieli Kół woj. dolnośląskiego oraz zaproszonych gości z różnych środowisk naszego regionu współpracujących bądź popierających działalność stowarzyszenia. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili między innymi założyciele Stowarzyszenia kol. J. Cyr, M. Zając, wiceprezydent Jeleniej Góry P. Paczóski, wiceprzewodniczący ZG NSZZP w Warszawie P. Malon, wiceprzewodniczący ZWNSZZP we Wrocławiu M. Walczyk, prezesi i przedstawiciele: Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze, Stowarzyszenia K-ntów Policji Polskiej we Wrocławiu, KMP w Jeleniej Górze, prezesi SEiRP w Opolu z/s w Nysie  St. Dziedzic, K. Kopaniarz oraz inni. Minutą ciszy uczczono, tych którzy odeszli z naszych szeregów a zasłużyli się w działalności Stowarzyszenia. Po wystąpieniu prezesa wieloletni członek i działacz Stowarzyszenia kol. Z. Dziwicki przedstawił zebranym historię powstania i działalności naszej organizacji, która w wielu aspektach była barwna i ciekawa. Spotkanie jubileuszowe stało się również okazją do podziękowań i wyróżnień dla osób i organizacji współpracujących w przyszłości jak i obecnie ze Stowarzyszeniem. Zarząd Główny SEiRP w Warszawie przyznał odznakę ,,Za wybitne osiągnięcia” kol. W. Gałusze (prezes Koła w Gryfowie Śl.) J. Morawskiemu (prezes Koła w Kątach Wrocławskich), K. Jakubowskiej (sekretarz Koła w Oławie). ,,Odznakę Za zasługi” z dyplomem otrzymali kol. St. Barabasz, K. Boks, P. Brach, H. Mroczkowski (ZW SEiRP). A. Zygulski (wiceprezes Koła Jelenia Góra). Ponadto Zarząd Główny nadał tytuł Honorowego Prezesa Koła w Złotoryi kol. Z. Królowi.

Zarząd Wojewódzki SEiRP we Wrocławiu uhonorował działaczy i założycieli Stowarzyszenia kol. J. Cyra i M. Zająca okolicznościowymi, statuetkami ,,XX lecia SEiRP”. Okolicznościowe medale ,,XX lecia SEiRP” przyznano między innymi A. Dudzie prezesowi ZG SEiRP w Warszawie, nadinsp. T. Trawińskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu, oraz innym zasłużonym, a wszystkim obecnym na uroczystości wręczono je osobiście. Po ceremonii wręczenia odznaczeń i wyróżnień wystąpili goście, którzy podziękowali za wieloletnią efektywną współpracę i działalność na rzecz regionu deklarując jednocześnie dalszą jej kontynuację. Miłym akcentem zakończenia części oficjalnej był występ zespołu lokalnego ,,AGAT” z Domu Kultury w Jeleniej Górze, który otrzymał gromkie brawa wraz z kilkakrotnym bisowaniem.

Po przerwie obiadowej rozpoczął obrady Wojewódzki Zjazd Delegatów woj. dolnośląskiego poświęcony wyborowi nowych władz Stowarzyszenia. W pierwszej części dotychczasowy Prezes ZW H. Gronkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok. pod kątem merytorycznie wykonanych działań jak i w ujęciu finansowym. Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego przyjęto i udzielono mu absolutorium. W fazie głosowania na prezesa ZW SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze jednogłośnie wybrano ponownie kol. Henryka Grotkiewicza. Dokonano również wyboru członków Prezydium ZW, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Krajowy. Obchody zakończono uroczystą kolacją z udziałem delegatów Zjazdu i gości zaproszonych przy dźwiękach muzyki.

Adam Różycki

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty