• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Zarząd Wojewódzki w Katowicach. Zbiórki podpisów

Informacje ze zbiórek podpisów w Katowicach

W dniu 04.12.2017 r. członkowie SEiRP, osoby wspierające środowisko represjonowanych mundurowych woj. śląskiego rozpoczęli zbiórkę podpisów pod OIU FSSM RP w Katowicach, w Rynku przy Teatrze Śląskim. .Duże wsparcie otrzymaliśmy od KOD w Katowicach, który użyczył nam namiotu do zbiórki podpisów. Mieliśmy także wsparcie członka Zarządu SLD - Pana Jakuba Nowaka, który aktywnie pomagał w wym. zbiórce. Pomimo licznych obowiązków zaszczycili nas swoją obecnością posłowie na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Pani Ewa Kołodziej i Pan Marek Wójcik. Aktywnie pomagają w zbieraniu podpisów pod OIU. Była też z nami do końca mama koleżanki pokrzywdzonej ustawą z 16.12.2016r.,która ukończyła 77 lat. Należy podkreślić, że w ciągu 3 godzin zebraliśmy ponad 200 podpisów. Zarówno osoby starsze jak i młodzież, studenci bardzo chętnie składali podpisy pod OIU. Popierają naszą aktywność i podkreślali, że emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne są prawami nabytymi i nie należy ich obniżać. Zaznaczali, iż praca w służbach mundurowych jest bardzo ciężka i niebezpieczna. Pomimo złej pogody było duże zainteresowanie.

Naszym hasłem jest: STOP!!! BEZPRAWIU!!! POMÓŻ NAM. APELUJEMY I ZACHĘCAMY DO TAKICH AKCJI. WYJDŻMY DO LUDZI.

Koło Miejskie SEiRP w Katowicach w ramach zbiórki podpisów pod OIU FSSM RP w dniu 08.12.2017 r. w godz. 12-15 tej zebrało ponad 150 podpisów w namiocie KOD,/który wspiera naszą Obywatelską Inicjatywę/ w Katowicach, przy Teatrze Śląskim. Pomimo bardzo złych warunków pogodowych, należy zaznaczyć, że wiele osób starszych i młodszych/ przychodziło do namiotu złożyć podpis. Każdy podpis jest dla nas bardzo cenny i składamy ogromne podziękowanie wszystkim osobom, które nas - emerytów, rencistów, sieroty i wdowy służb mundurowych wspierają w przywróceniu nam emerytur i rent. Na dyżur przyjechali członkowie SLD: Pan Maj i Pan Siąkała z odległego Cieszyna. Nie zawiodły również Koleżanki-aktywistki z Sosnowca, Beata i Jola.

Z kolei w dniu 11.12.2017 r. w godz. 11-15 tej odbyła się zbiórka podpisów w tym samym miejscu. Wynik był znacznie lepszy tj.ok. 200 podpisów. Dzisiaj wsparcie Koleżanek i Kolegów było liczniejsze.Oprócz Przewodniczącego Zgromadzenia - Krzysia Buchacza, mnie - Koordynatorki Sląskiego Komitetu Protestacyjnego Emerytów, Rencistów i ich Rodzin Mundurowych czynnie zbierali podpisy: Prezes Koła SEiRP w Mikołowie – Zbigniew Góral, oczywiście Prezes  naszego Koła- Ryszard Purzyński, Koleżanka Jola z Sosnowca, 77 letnia Mama naszej represjonowanej Koleżanki, koledzy z SEiRP: Kazik i Mariusz z Bytomia, Janusz z Tychów, Maciek z Sosnowca, z Mysłowic i  Alojzy z Markiem z Katowic.Przywieżli tez dużą ilość podpisów. Miłą niespodzianką były odwiedziny zaprzyjaźnionej z nami Osoby,która na dowód wsparcia naszej OI przyniosła także dużą ilość podpisów. Ogromne wsparcie mamy ze strony Pani Poseł na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewy Kołodziej, która nie mogła przybyć do nas osobiście ze względów służbowych. Z kolejnym dniem zbiórki podpisów przybywa nam Koleżanek i Kolegów na dyżury i wzrasta grono osób, którzy nas wspierają. Aż serce się raduje!!!

W dniu 15.12.2017r. członkowie z SEiRP z Katowic, Sosnowca, Bytomia,Tychów, Częstochowy /bardzo aktywny w zbieraniu podpisów kol. Robert Piętka/ i z Pilicy wraz z osobami wspierającymi nasze środowisko represjonowanych mundurowych woj.śląskiego prowadzili zbiórkę podpisów dot.Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP przed  Teatrem Śląskim w Katowicach. Złożył nam wizytę redaktor Radia Zet, który przeprowadził wywiady z kol. Ewą Macek, Krzysztofem Buchacz, wieloma osobami, które chętnie podpisywali się na wykazach dot.OIU, a wśród nich była 86 letnia Pani Prawnik z Katowic, Helena Górzyńska, która osobiście przyniosła listy z podpisami. Wywiad został nadany w Radio Zet w tym samym dniu o godz. 17 tej.
Serdeczne podziękowania należą się jednemu z naszych byłych Przełożonych, który razem z nami zbierał podpisy pod namiotem KOD i sam przyniósł ich ponad 150. W tym dniu dużo podpisów złożyli studenci oraz osoby starsze, wszyscy, którzy sprzeciwiali się bezprawiu, a przede wszystkim drastycznemu obniżaniu rent rodzinnych, inwalidzkich i emerytur mundurowych. Pomimo zimna zebraliśmy ok. 200 podpisów.

W ostatnim dniu zbiórki podpisów tj. 18.12.2017 r. w godzinach od 12-15.30 pełniliśmy dyżur w namiocie KOD przed Teatrem Ślaskim w Katowicach. Jak zwykle coraz większe grono naszych Koleżanek i Kolegów /byłych funkcjonariuszy Policji/ wspiera nas i przychodzi chętnie na dyżur. Byli z nami także członkowie SLD, a także pomimo licznych obowiązków zaszczyciła nas po raz drugi Pani Poseł na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej, Ewa Kołodziej, która cały czas aktywnie nas wspiera.
Zainteresowanie było duże, zebraliśmy ok.180  podpisów. Ponadto wiele osób wspierających naszą akcję przyniosły wypełnione listy z podpisami dot.Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP. Były też momenty wzruszenia,gdy osoby składające podpisy gratulowali i dziękowali nam za pomysł, wytrwanie i życzyli skuteczności w przywróceniu nam rent rodzinnych, inwalidzkich i emerytur mundurowym.

Podsumowując całe przedsięwzięcie należy stwierdzić,że w zbiórce podpisów  pod OIU FSSM RP, która odbyła się w dniach 04, 06, 08, 11, 15 i 18 grudnia 2017r. w Katowicach, przy Teatrze Śląskim, w namiocie wypożyczonym przez Komitet Obrony Demokracji, który nas wspiera, Koło Miejskie SEiRP w Katowicach jako organizator zebrał  ich ponad 1.130. Sumując wykazy podpisów, które otrzymaliśmy od  osób nas wspierających, dostarczając nam je na miejsce pow.zbiórek - to dało ok. 800 podpisów.
Dzięki pow. akcji łącznie zebraliśmy pow. 2000 podpisów. Należy stwierdzić, że wym.zbiórki były bardzo pozytywnie odebrane przez obywateli zarówno starszych jak i  młodszych.

Należą się szczególne podziękowania dla wszystkich osób,które nas wsparły i które nie mogą pogodzić się z łamaniem Konstytucji i praw nabytych /emerytur i rent/ mundurowych. Kolejne podziękowania wsparcia naszej OIU kierujemy do Posłów na Sejm RP z PO - Ewy Kołodziej, Marka Wójcik, członków SLD, Zarządu KOD w Katowicach, Dyrekcji CZK w UM w Katowicach, Prezesowi KM SEiRP w Katowicach, Ryszardowi Purzyński.

Jako Śląski Koordynator Komitetu Protestacyjnego Emerytów i Rencistów Policyjnych chciałabym podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy mimo zimowej pogody wsparli nas aktywnie w dyżurach, a szczególnie Przewodniczącemu Zgromadzenia, Krzysztofowi Buchacz. Mam ogromną satysfakcję, że z tak odpowiedzialnymi i zaangażowanymi Koleżankami i Kolegami mam zaszczyt współpracować. Sądzę, że ten wysiłek przyniesie wkrótce dla nas represjonowanych zwycięstwo, a pow. przedsięwzięcie szczególnie obroniło naszą Godność, Honor i Dobre Imię Wszystkich Mundurowych.
                                                              
Ewa Macek, Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych
 

https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/

 NIE dla obniżania emerytur mundurowych udostępnił(a) post użytkownika Ewa Kołodziej.

Gdy traci się prawa słusznie nabyte, a tak naprawdę prawa uczciwie wypracowane, to z pewnością traci się grunt pod nogami i świat wali się na głowę. W ubiegłym roku z dniem 1 października 2017 r. wiele tysięcy osób związanych ze służbami mundurowymi straciło swoje uprawnienia emerytalno-rentowe i z pewnością dla wielu z nich ten dzień był jednym z najgorszych dni w swoim dotychczasowym życiu. Mimo tego okrutnego potraktowania przez rządzących z PiS środowisko mundurowych nie poddano się i od blisko 3 miesięcy organizuje zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przywracającym prawa do godnej oraz słusznie nabytej emerytury i renty osobom pokrzywdzonym przez obecną władzę. Dla zainteresowanych ważna informacja, do 8 stycznia 2018 r. trwa akcja zbierania podpisów pod wspomnianym projektem i każdy, kto rozumie ten poważny problem społeczny może jeszcze złożyć swój podpis w większości biur poselskich, oczywiście prowadzonych przez posłów opozycyjnych. W tym miejscu pragnę wyrazić wielkie uznanie i serdecznie podziękować za determinację osobom szczególnie zaangażowanym w powyższą zbiórkę oraz w przygotowanie całej akcji w naszym województwie - Pani Ewie Macek, a także Państwu: Krzysztofowi Buchaczowi, Januszowi Hajdukiewiczowi, Beacie Wójcik, Andrzejowi Denkowskiemu, Romanowi Gieszczykowi, Jolancie Raczyńskiej, Maciejowi Jaciukowi, Kazimierzowi Nowakowi oraz Jakubowi Nowakowi oraz wielu innym. Bardzo ważne jest to, że kolejny już raz Ślązacy, w tym Katowiczanie nie zawiedli, gdyż okazali wielkie zrozumienie dla osób pokrzywdzonych. Wspólnie udało się zebrać (tylko z naszego województwa) ponad 15 tysięcy podpisów!!! Łącznie potrzeba oczywiście ponad 100 tysięcy podpisów, które to 10 stycznia 2018 r. zostaną przekazane Marszałkowi Sejmu RP do dalszego procedowania. Wszyscy znający zagadnienie zastanawiamy się co zrobi Prawo i Sprawiedliwość z tym obywatelskim projektem ustawy? Czy wyrzuci go do kosza, jak inne? Czy będzie go uczciwie procedować w Sejmie RP zgodnie z przyjętym obyczajem? Przypomnę, iż jedną z podstawowych i kluczowych obietnic wyborczych tej partii było słuchanie obywateli oraz respektowanie ich woli, w tym poprzez głosowanie za projektami obywatelskimi! Ciekawe, co stanie się z tym projektem ustawy?

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty