• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej, przyjęty 25.06.2014

Wzór wniosku o  przyznanie  pomocy finansowej  ze środków  pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych (tekst wzoru wniosku w formacie: PDF - statyczny, Word - interaktywny) zmieniony i przyjęty 25.06.2014

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty