• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Wniosek o przyznanie renty specjalnej

Wniosek do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o przyznanie renty specjalnej

Informujemy, że Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – kolega Antoni Duda w dniu 9 listopada 2018 roku złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o przyznanie renty specjalnej – porucznikowi Wojciechowi Raczukowi, który biorąc udział w pościgu za szczególnie niebezpiecznym przestępcą został ostrzelany z karabinu maszynowego w wyniku czego doznał ciężkich obrażeń i tylko nadzwyczajnym wysiłkiem lekarzy wręcz cudem uniknął śmierci.

Wraz z Prezesem ZG SEiRP wniosek podpisali – Adam Rapacki – Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP i Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów – za co szczególnie gorąco dziękujemy. Wniosek jest realizacją uchwały ZG SEiRP nr 50/VII/2018 podjętej 25 października 2018 roku w Płońsku, którą zaaprobował przez aklamację VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP.

Wniosek do Prezesa Rady Ministrów - (PDF)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty