• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Wniosek o przyznanie renty specjalnej

Wniosek do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o przyznanie renty specjalnej

Informujemy, że Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – kolega Antoni Duda w dniu 9 listopada 2018 roku złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o przyznanie renty specjalnej – porucznikowi Wojciechowi Raczukowi, który biorąc udział w pościgu za szczególnie niebezpiecznym przestępcą został ostrzelany z karabinu maszynowego w wyniku czego doznał ciężkich obrażeń i tylko nadzwyczajnym wysiłkiem lekarzy wręcz cudem uniknął śmierci. Wraz z Prezesem ZG SEiRP wniosek podpisali – Adam Rapacki – Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP i Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów – za co szczególnie gorąco dziękujemy. Wniosek jest realizacją uchwały ZG SEiRP nr 50/VII/2018 podjętej 25 października 2018 roku w Płońsku, którą zaaprobował przez aklamację VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP. Wniosek do Prezesa Rady Ministrów - (PDF)

 

13.05.2019. Wniesienie ponaglenia w związku z bezczynnością

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji Prezesa Rady Ministrów na nasz wniosek o przyznanie renty specjalnej Wojciechowi Raczukowi, w dniu 13 maja 2019 roku złożyliśmy ponaglenie. W dniu 9 maja 2019 roku minęło pół roku od złożenia wniosku. Uznaliśmy że, w Polsce – demokratycznym państwie prawa, nie możemy tolerować takiego lekceważącego traktowania, zwłaszcza w takiej sprawie. Jedynym prawnym argumentem, który może wymusić jakąkolwiek reakcję Premiera na nasz wniosek jest ponaglenie. Dopełnienie procedury ponaglenia jest koniecznym etapem postępowania administracyjnego poprzedzającym skierowanie skargi do sądu administracyjnego. Serdecznie dziękujemy Panom – Adamowi Rapackiemu – Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji i Rafałowi Jankowskiemu – Przewodniczącemu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, za wspólny sprzeciw i protest przeciwko naruszaniu praw człowieka – naszego kolegi Wojciecha Raczuka. W dniu 15 maja 2019 roku o godz. 10.30 w sali nr 38 w Sądzie Okręgowym w Lublinie pl. Czechowicza 1, odbędzie się posiedzenie Sądu w sprawie odwołania Wojciecha Raczuka od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej mu świadczenie rentowe. Sprawa została przeniesiona przez Sąd Apelacyjny w Warszawie z Sądu Okręgowego w Warszawie. Mamy nadzieję, że ta sprawa zostanie rozpatrzona. Jeżeli tak by się stało, to będzie niewielkie, ale być może znamienne, przełamanie przez Sąd widocznej gołym okiem presji politycznej, wywieranej już prawie cztery lata przez „dobrą zmianę”. Będzie to także przełamanie głupoty i omnipotencji trzyliterowej organizacji wypełniającej zadania policji politycznej. Skala niedopełnienia obowiązków urzędniczych, przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu prywatnego poprzez potwierdzenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, powinna skutkować wszczęciem postępowania karnego i pociągnięciem do odpowiedzialności osób które do takiego stanu doprowadziły. Mamy nadzieję, że to wkrótce nastąpi. treść ponaglenia z dnia 10.05.2019 - (PDF)

 

15.05.2019. Sąd Okręgowy w Lublinie jest niezawisły

Na rozprawie w dniu 15 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił zaskarżoną przez Wojciecha Raczuka decyzję ZER MSWiA i ustalił wysokość renty inwalidzkiej według stanu z dnia 30 września 2017 roku wraz z należnymi waloryzacjami i odsetkami oraz zwrotem kosztów postępowania. Mimo ambiwalentnych uczuć, chcemy skierować słowa uznania do Sądu Okręgowego w Lublinie, bo pozostawił w nas ostatki nadziei na to, że przynajmniej w sprawie tak jednoznacznie oczywistej jak dwuletnia gehenna Wojtka Raczuka, możemy jeszcze liczyć na niezawisłość i suwerenność Sądu. Nasze mieszane uczucia wynikają z faktu, że zaskarżona decyzja nie miała podstaw prawnych i nigdy nie powinna mieć miejsca. Wojciech Raczuk wielokrotnie, bezskutecznie zwracał się w tej sprawie do IPN, ZER i MSWiA. Krzyku Wojciecha Raczuka, chociaż nie był to niemy krzyk, nie usłyszał żaden z wielu urzędników do których dotarł. W powyższym kontekście wszystkim którzy chcą poznać dotknięte geniuszem intelektu argumenty przedstawiciela IPN w Lublinie polecamy dla przypomnienia program TV Polsat News: „Postrzelony podczas służby milicjant żyje za 30 zł. Objęła go dezubekizacja” wyemitowany ponad rok temu - 14 lutego 2018 roku, dostępny pod adresem: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-14/postrzelony-podczas-sluzby-milicjant-zyje-za-30-zl-objela-go-dezubekizacja/  Polecamy również najnowsze artykuły: Izabeli Kacprzak z Rzeczpospolitej z 15 maja 2019  roku – „Sąd cofa dezubekizację” /link: https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/190519588-Sad-cofa-dezubekizacje.html/, i Leszka Kostrzewskiego z Gazety Wyborczej z 15 maja 2019 roku: „MSWiA przegrało drugi proces w sprawie dezubekizacji. Chodzi o milicjanta, który omal nie zginął na służbie” /link: http://wyborcza.pl/7,75398,24788624,mswia-przegralo-drugi-proces-w-sprawie-dezubekizacji-chodzi.html /.  

 

15.05.2019. Błyskawiczna reakcja Kancelarii Premiera na ponaglenie

Już po tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź na ponaglenie. Otrzymane pismo pozostaje w kolizji z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, nie spełnia standardów, nie odnosi się do meritum wniosku i ponaglenia i w sumie niczego nie wyjaśnia. Otwiera natomiast drogę do skargi administracyjnej. (treść pisma Kancelarii Premiera) 

 

23.05.2019. Premier przyznał rentę specjalną. 

Wstrzemięźliwa, polityczna empatia Premiera. Nie skierujemy skargi do sądu administracyjnego. Nasze ponaglenie przyniosło skutek w postaci decyzji Premiera z 23 maja 2019 roku o przyznaniu koledze Wojciechowi Raczukowi renty specjalnej w kwocie 2500 złotych brutto na okres jednego roku. Decyzję oceniamy pozytywnie, chociaż skala bezprawia, jaka za sprawą organów państwa dotknęła naszego kolegę /i ponad 40 tysięcy koleżanek i kolegów/, wymaga naprawienia i zadośćuczynienia w wymiarze adekwatnym do wyrządzonego cierpienia. W tym przypadku nie było żadnej empatii, tylko wyrachowany interes partii, trochę podobnie jak w przypadku słynnego stada krów w lubuskim. Doskonale wiemy, że mieliśmy do czynienia z wyważoną zimną kalkulacją, wyborem tego co się bardziej opłaca w aspekcie wyborów. Takie doraźne gaszenie pożaru. Proszę spojrzeć na wpływ ponaglenia do Kancelarii Premiera - 13 maja 2019r /około godz. 15.00/. 14 maja 2019 wychodzi pismo do MSWiA, a 15 maja 2019 roku - odpowiedź do SEiRP i 23 maja 2019 roku decyzja Premiera. Nasza determinacja była jednoznaczna, kolejnym krokiem po ponagleniu byłaby skarga do WSA. Ekipa polityczna sprawująca władzę uznała że lepiej tego uniknąć. Powyższe nie zmienia faktu, że dla kolegi Wojtka to mimo wszystko duża sprawa, w sytuacji gdy wraz z żoną byłą telefonistką wydziału łączności dostawał w ostatnich 20. miesiącach około 1500 złotych netto miesięcznie. Decyzja odbiła się szerokim echem w prasie i mediach elektronicznych. Artykuły nie zawsze były rzetelne i zgodne z prawdą. Poniżej linki do kilku artykułów:

http://thefad.pl/aktualnosci/dariusz-stokwiszewski-sprawiedliwosc-po-pisowsku-wedlug-widzimisie-wodza/?fbclid=IwAR3MjB1LFNrHL7LeosbwhyLhangytTT7eZLv4-W-aA0obyymTKC2lRlWSZY

Na koniec prośba o więcej wstrzemięźliwości i umiarkowania w wyrażaniu opinii i emocji w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości, bez zapoznania się z stanem faktycznym, chronologią zdarzeń itp.. Prośba o zaniechania hejtu i niesprawiedliwych ocen kolegi Wojtka, bo to droga donikąd. 

Poniżej komentarze prasowe:

1. Premier Morawiecki przyznał Wojciechowi Raczuk rentę specjalną

2. Premier Morawiecki przyznał rentę byłemu milicjantowi

3. Premier Morawiecki przyznał rentę specjalną ofierze tzw. ustawy dezubekizacyjnej

4. Premier przyznał mu rentę specjalną

5. Premier przyznał rentę specjalną ofierze ustawy dezubekizacyjnej

6. A co z pozostałymi ludźmi, których życie obróciliście w perzynę panie Morawiecki

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty