• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Ustawa represyjna przedmiotem zainteresowania Agencji Praw Podstawowych UE

Agencja FRA zainteresowana kwestiami ustawy represyjnej

 

http://zemke.pl/internalfiles/image/Aktualnosci/FRA.gif9.04.2018 Poseł Janusz Zemke poinformował o otrzymaniu od dyrektora Agencji Praw Podstawowych UE – Michaela O'Flaherty odpowiedzi na przesłane informacje i materiały z konferencji w Brukseli o kwestiach ustawy represyjnej.

 

Troje europosłów SLD Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke rozpowszechnili materiały z zorganizowanej przez siebie konferencji w Brukseli pt. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce". Przesłano je także do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA).

Zobacz treść pisma do FRA

W odpowiedzi, szef Agencji Praw Podstawowych Michael O'Flaherty podkreślił, że wie, iż kwestią ustawy represyjnej zajmuje się obecnie Komisja Europejska (europosłowie poinformowali także komisarz V. Jourovą – DG Justice), zaś otrzymana dokumentacja w sprawie rozwiązań ustawy represyjnej wprowadzających odpowiedzialność zbiorową funkcjonariuszy – może zostać wykorzystana przez Agencję Praw Podstawowych UE w jej dalszych pracach.

Odpowiedź Michaela O'Flaherty FRA

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty