• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym

Ustawa emerytalna z dnia 18.02.1994 r. zmieniona ustawą z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, obowiązującej od 1.10.2017 r.

1. Tekst ustawy z dnia 16.12.2016. Dz.U. Nr 2270 z 30.12.2016

2. Ustawa emerytalna z dnia 18.02.1994 r. Tekst jednolity. Dz.U. 1994 Nr 53 poz. 214

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty