• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Olsztyn. Społeczna Rada Seniorów

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie swoją działalność zainaugurowała dzisiaj (4.10) Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Reprezentantom środowisk senioralnych z regionu marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył akty powołania na członków rady. Odbyło się też pierwsze posiedzenie rady, podczas którego wybrano członków zarządu.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego to ciało o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego we wszystkich obszarach dotyczących społeczności województwa, w szczególności osób starszych. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych województwa poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego (I kadencja na lata 2018-2021) liczy 27 członków (26 wybranych spośród organizacji seniorskich reprezentujących środowiska seniorskie województwa warmińsko-mazurskiego) oraz 1 przedstawiciela Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tekst powyżej i zdjęcia za: www:olsztyn24.com.

Wśród 27 członków  Rady znalazł się, desygnowany przez Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie niżej podpisany. W prezentacji podkreślił on swoje „mundurowe korzenie” i przedstawił także cele Naszego Stowarzyszenia, jego zasięg i strukturę organizacyjną. Znalazła się też okazja do zaprezentowania drugiego wydania Informatora Olsztyńskiego Seniora, którego JKK współredagował w ramach działań w Radzie Olsztyńskich Seniorów działającej przy prezydencie Olsztyna.

Jerzy K. Kowalewicz

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty