• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Kolejne pytanie SO w Warszawie do TK

Dramatyczna sensacja!!! Kolejne pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie do Trybunału Konstytucyjnego

Po upływie niemal półtora roku od wydania postanowienia z dnia 24 stycznia 2018 r. Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych Sekcja ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę (…), o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy wskazane przepisy ustawy zaopatrzeniowej są zgodne z Konstytucją RP i po wydaniu wielu tysięcy postanowień SO w Warszawie o zawieszeniu z tego powodu postępowań w sprawie odwołań od decyzji zmniejszających świadczenie  /w tym trudno określić jak wielu bez jakiejkolwiek podstawy prawnej/, ten sam Sąd wydaje w dniu 27 maja 2019 roku nowe postanowienie.

Postanowienie zostało wydane 27 maja 2019 roku w sprawie sygn. akt XIII 11007/18, albowiem w poprzednim pytaniu do TK, Sąd nie uwzględnił pytania o renty rodzinne, czyli art. 24 a ustawy represyjnej, na co natomiast zwróciła uwagę jedna z osób składających zażalenia na kolejne postanowienia o zawieszeniu postępowań. Tak oto po ponad dwóch latach od wydania decyzji, Sąd się reflektuje i próbuje ratować formalną stronę swego procedowania.

Trudno o jakichkolwiek komentarz. Nie da się ani śmiać, ani płakać. Zwłaszcza, że zaistniała sytuacja dotyczy setek, a może nawet tysięcy świadczeniobiorców – głównie kobiet, najczęściej w bardzo zaawansowanym wieku, u schyłku życia ponoszących odpowiedzialność w ramach osławionej sprawiedliwości dziejowej, odpowiedzialności za wybory życiowe swoich mężów. To niewyobrażalny dramat tych osób, osób pozbawionych środków do życia.

W załączniku informacja o nowym pytaniu do TK zaczerpnięta z uzasadnienia postanowienia wydanego w sprawie zawieszenia postępowania osoby pobierającej rentę rodzinną (fragment treści pytania SO do TK - postanowienie SO z 27.05.2019), (komentarz prasowy z Rzeczpospolitej, 4.07.2019)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty