• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Ryszard KOLUŚNIEWSKI. Koło w Kaliszu

Aktywny działacz społeczny godny naśladowania

Ryszard Koluśniewski, członek kaliskiego koła SEiRP, jest koordynatorem ds. ubezpieczeń zdrowotnych w Zarządzie Wojewódzkim w Poznaniu. Pełni również funkcję w-ce prezesa kaliskiego koła SEiRP oraz sekretarza Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Poznaniu. Należy do najaktywniejszych działaczy społecznych w Wielkopolsce. Każdą wolna chwilę poświęca na działalność popularyzującą ubezpieczenia grupowe „Program SEiRP 2016” w środowisku mundurowych i ich rodzin. Ma stały i dobry kontakt z brokerami ubezpieczeniowymi w Krakowie, a w szczególności z Panią Barbarą Lachowicz, co wpływa na sprawną realizację tego programu. Opracował szeroki system informacyjny, który popularyzuje ten program na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz na tablicach ogłoszeniowych przy siedzibie kaliskiego koła SEiRP. Szczególną formą popularyzacji są prowadzone przez niego spotkania z członkami SEiRP na posiedzeniach poszczególnych kół województwa wielkopolskiego, na których zainteresowane osoby mają możliwość szczegółowego poznania „Programu SEiRP 2016”. Na posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Poznaniu na bieżąco informuje prezesów kół o aktualnym stanie ubezpieczonych.
Na terenie Wielkopolski aktualnie ubezpieczone są 434 osoby, z czego aż 254 z Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu a 180 z Zarządu Okręgowego w Pile. W samym Kaliszu i w powiecie kaliskim ubezpieczonych jest 179 osób co stanowi 70% ubezpieczonych z Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu. 
W dowód uznania za bezinteresowną pracę społeczną został wyróżniony: Odznaką za Zasługi z Dyplomem ZG SEiRP, Odznaką Honorową „XXV-lecia SEiRP Południowej Wielkopolski”, Odznaką Honorową „ Za zasługi dla Federacji Służb Mundurowych”, Medalem „XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Prezes SEiRP w Kalisz

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty