• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Jak co roku na placu na terenie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbył się uroczysty Apel Pamięci, poświęcony policjantom zamordowanym przez NKWD w 1940 r. Zgromadzeni goście po wysłuchaniu apelu i po oddaniu salwy honorowej przez Kompanię Honorową, złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu.

Dnia 16.04.2018 na terenie Oddziału Prewencji Policji przy ul. 5. Wileńskiej Brygady AK w Olsztynie odbył się uroczysty Apel Pamięci poświęcony przedwojennym policjantom zamordowanym przez NKWD. Gospodarzem uroczystości był mł. insp. Edward Szydłowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, a wśród gości znaleźli się m.in. Marcin Domian doradca Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Marcin Kuchciński członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Mieczysław Wójcik dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna, nadkom. Sławomir Koniuszy - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Olsztynie, kom. Robert Stangreciak Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, Jerzy Kowalewicz - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie. Jak co roku swoją obecnością uroczystość uświetnili Piotr Rafalski - wnuk asp. Konstantego wolskiego oraz Barbara Gawlicka - Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Olsztynie. Zaproszeni goście po wysłuchaniu Apelu Pamięci i po oddaniu salwy honorowej przez Kompanię Honorową, złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową asp. Konstantego Wolskiego.

Delegacja ZW SEiRP do postawienia zniczy pamięci: Waldemar Hypś i Jerzy K. Kowalewicz - przypis OBI.

 

 

 

 

więcej informacji, link poniżej: 

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/44625,KWP-Czesc-ich-pamieci-uroczysty-apel-poswiecony-policjantom-zamordowanym-przez-N.html

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty