• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Rejestr Uchwał Zarządu Głównego VII kadencji (2014-2018)

Uchwały Zarządu Głównego VII Kadencji

1.    Nr VII-1-ZG-2014 z 14.10.2014 w/s wyboru składu Prezydium ZG
2.    Nr VII-2-Zg-2014 z 3.12.2014 w/s uchylenia uchwały dot. ordynacji wyborczej
3.    Nr VII-3-ZG-2014 z 3.12.2014 w/s powołania Komisji Organizacyjnej
4.    Nr VII-4-ZG-2014 z 3.12.2014 w/s powołania Komisji d/s OPP
5.    Nr VII-5-ZG-2014 z 3.12.2014 w/s powołania Komisji Odznaczeń i Ceremoniału
6.    Nr VII-6-ZG-2014 z 3.12.2014 w/s powołania Komisji Medialnej
7.    Nr VII-7-ZG-2014 z 3.12.2014 w/s powołania Komisji Prawno-Statutowej
8.    Nr VII-8-ZG-2014 z 3.12.2014 w/s powołania Komisji Finansów
9.    Nr VII-9-ZG-2014 z 3.12.2014 w/s powołania Komisji Kontaktów Zagranicznych
10.  Nr VII-10-ZG-2014 z 3.12.2014 w/s powołania Komisji Zdrowia i Wypoczynku
11.  Nr VII-11-ZG-2014 z 3.12.2014 w/s przyznania wyróżnień
12.  Nr VII-12-ZG-2014 z 3.12.2014 w/s wyróżnienia członków Stowarzyszenia

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty