• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

Rejestr Uchwał ZG

Uchwały Zarządu Głównego 2014 - 2016

2014
 

2015

Uchwała Nr 1 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 2 VIIZG 201517-06-2015 0002
Uchwała Nr 3 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 4 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 5 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 6 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 7 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 8 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 9 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 10 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 11 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 12 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 13 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 14 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 15 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 16 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 17 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 18 VIIZG 201517-06-2015 0001
Uchwała Nr 19 VIIZG 201517-06-2015 0001 + załącznik (karta do głosowania)
Uchwały ZG z dnia 22-25.04.1501-06-2015 0001 teksty uchwał + załączniki

2016

Uchwała Nr 4 VIIZG 2016 08-09-2016 0001

 

Uchwały Zarządu Głównego 2017

 1. Uchwała Nr 1/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 2. Uchwała Nr 2/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 3. Uchwała Nr 3/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 4. Uchwała Nr 4/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 5. Uchwała Nr 5/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania wyróżnień
 6. Uchwała Nr 6/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 7. Uchwała Nr 7/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu Prezydium Zarządu Głównego
 8. Uchwała Nr 8/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie rozwiązania komisji problemowych
 9. Uchwała Nr 9/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Głównego
 10. Uchwała Nr 10/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Prezydium Zarządu Głównego
 11. Uchwała Nr 11/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w wydawaniu Biuletynu Informacyjnego
 12. Uchwała Nr 12/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie programu ubezpieczeniowego „SEiRP 2016”
 13. Uchwała Nr 13/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania nagrody pieniężnej
 14. Uchwała Nr 14/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ZG do przeprowadzenia głosowania w trybie elektronicznym
 15. Uchwała Nr 15/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia dla Prezesa ZG do wydawania pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach przed Sadami powszechnymi.
 16. Uchwała Nr 16/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia dla Prezesa ZG do wydawania pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach przed Sadami powszechnymi.
 17. Uchwała Nr 17/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.
 18. Uchwała Nr 18/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Tytułu Honorowego Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze.
 19. Uchwała Nr 19/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Sycowie.
 20. Uchwała Nr 20/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Żywcu.
 21. Uchwała Nr 21/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok SEiRP
 22. Uchwała Nr 22/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia zysku SEiRP za 2016 rok
 23. Uchwała Nr 23/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Organizacji Pożytku Publicznego
 24. Uchwała Nr 24/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Opocznie
 25. Uchwała Nr 25/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania wyróżnień
 26. Uchwała Nr 26/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/VII/ZG/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r.
 27. Uchwała Nr 27/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania dotacji i pomocy finansowej na przedsięwzięcia podejmowane przez struktury terenowe i członków Stowarzyszenia.
 28. Uchwała Nr 28/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Skarbnika Zarządu Głównego

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty