• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

Rejestr Uchwał ZG

Uchwały Zarządu Głównego 2014 - 2017 oraz Uchwały NZD 2017
 

2014

Uchwała Nr VII/1/2014/ZG z dnia 11.10.2014 r. (Wybór składu Prezydium ZG SEiRP);

Uchwała Nr VII/2/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 15/2014;

Uchwała nr VII/3/ZG/2014 z dnia 03.12.2014r. w sprawie:  powołania Komisji Organizacyjnej ZG;

Uchwała Nr VII/4/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Organizacji Pożytku Publicznego ZG;

Uchwała Nr VII/5/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Odznaczeń i Ceremoniału ZG;

Uchwała Nr VII/6/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Medialnej ZG;

Uchwała Nr VII/7/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Prawno-Statutowej ZG;

Uchwała Nr VII/8/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Finansów ZG;

Uchwała Nr VII/9/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Kontaktów Zagranicznych ZG;

Uchwała Nr VII/10/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Zdrowia i Wypoczynku ZG;

Uchwała Nr VII/11/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: przyznania wyróżnień;

Uchwała Nr VII/12/2014/ZG z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: wyróżnienia członków Stowarzyszenia.

 

2015

Uchwała Nr 1/VII/ZG/2015 z 23.04.2015 w/s przyjęcia rocznego spr. fin. za 2014 
Uchwała Nr 2/VII/ZG/2015 23.04.2015 w/s zatw. spr. fin. za 2014 jako OPP
Uchwała Nr 3/VII/ZG/2015 z 23.04.2015 w/s przyjęcia budżetu na 2015 rok
Uchwała Nr 4/VII/ZG/2015 z 23.04.2015 w/s zatwierdzenia Decyzji Prezydium ZG
Uchwała Nr 5/VII/ZG/2015 z 23.04.2015 w/s zmian w składzie członków ZG
Uchwała Nr 6/VII/ZG/2015 z 23.04.2015 w/s rozliczania kosztów kr. i zagr. podróży służbowych
Uchwała Nr 7/VII/ZG/2015 z 24.04.2015 w/s zmian w skł. Zespołu ds. obchodu 25-lecia SEiRP
Uchwała Nr 8/VII/ZG/2015 z 24.04.2015 w/s dofinansowania Sztandaru dla ZW w Krakowie
Uchwała Nr 9/VII/ZG/2015 24.04.2015 w/s kosztów wydawania Biuletynu Informacyjnego
Uchwała Nr 10/VIIZG2015 24.04.2015 w/s zmian w składzie oraz Regulaminu Komisji OPP
Uchwała Nr 11/VIIZG2015 24.04.2015 w/s Komisji Prawno-Statutowej
Uchwała Nr 12/VIIZG2015 24.04.2015 w/s nadania dożywotnio Tytułu Honorowego Członka Prezydium ZW SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze
Uchwała Nr 13 VIIZG 2015 24.04.2015 w/s nadania dożywotnio Tytułu Honorowego Prezesa zarządu Koła SEiRP w Sanoku
Uchwała Nr 14 VIIZG 2015 24.04.2015 w/s przyznania wyróżnień
Uchwała Nr 15 VIIZG 2015 24.04.2015 w/s udzielenia pełnomocnictw
Uchwała Nr 16 VIIZG 2015 24.04.2015 w/s udzielenia pełnomocnictw
Uchwała Nr 17 VIIZG 2015 24.04.2015 w/s rozdania medali XXV-lecia SEiRP
Uchwała Nr 18 VIIZG 2015 23.04.2015 w/s przejazdów członków ZG na posiedzenia ZG SEiRP
Uchwała Nr 19 VIIZG 2015 z 24.04.2015 w/s podejmowania decyzji i głosowania w systemie elektronicznym  + załącznik (karta do głosowania)

Uchwała Nr 20/VII/ZG/2015 z 13.10.2015 w/s przyznania wyróżnień
Uchwała Nr 21/VII/ZG/2015 z 12.10.2015 w/s zmian w składzie członków Zarządu Głównego

Uchwały ZG nr 1 - 19 w jednym dokumencie teksty uchwał wraz z załącznikami

 

2016

Uchwała Nr 1/VII/ZG/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok i przeznaczenia wypracowanego zysku;

Uchwała Nr 2/VII/ZG/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego SEiRP za 2015 rok, jako organizacji pożytku publicznego;

Uchwała Nr 3/VII/ZG/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie: zmian w składzie członków ZG;

Uchwała Nr 4/VII/ZG/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie: podjęcia działalności gospodarczej;

Uchwała Nr 5/VII/ZG/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: przyznania wyróżnień;

Uchwała Nr 6/VII/ZG/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: nadania Tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Okręgowego SEiRP w Pile;

Uchwała Nr 7/VII/ZG/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: przyjęcia budżetu na 2016 rok;

Uchwała Nr 8/VII/ZG/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: wyróżnienia korespondentów Biuletynu Informacyjnego;

Uchwała Nr 9/VII/ZG/2016 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie: zmian w składzie członków ZG;

Uchwała Nr 10/VII/ZG/2016 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie: ustanowienia „Dnia Seniora Policyjnego”;

Uchwała Nr 11/VII/ZG/2016 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Zdrowia i Wypoczynku ZG;

Uchwała Nr 12/VII/ZG/2016 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie: patronatu nad Gwardyjskimi Mistrzostwami Polski w Boksie w Busku-Zdroju”;

Uchwała Nr 13/VII/ZG/2016 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie: zwiększenia środków finansowych na obsługę prawną SEiRP;

Uchwała Nr 14/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: przyznania wyróżnień

Uchwała Nr 15/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu budżetu na 2017 rok;

Uchwała Nr 16/VII/ZG/2016 z dnia 09.12.2016 r. w sprawie: podwyższenia składki członkowskiej dla ZG;

Uchwała Nr 17/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: podziękowania złożonego dla NSZZ Policjantów;

Uchwała Nr 18/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: listu gratulacyjnego i deklaracji współpracy NSZZ Policjantów;

Uchwała Nr 19/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: zakończenia procedowania projektu nowego Statutu przedstawionego przez Zespół Statutowy;

Uchwała Nr 20/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: ukarania upomnieniem Zofii Krasy, Prezes Zarządu Okręgowego w Koszalinie;

Uchwała Nr 21/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

Uchwały Zarządu Głównego 2017

 1. Uchwała Nr 1/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 2. Uchwała Nr 2/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 3. Uchwała Nr 3/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 4. Uchwała Nr 4/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 5. Uchwała Nr 5/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania wyróżnień
 6. Uchwała Nr 6/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 7. Uchwała Nr 7/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu Prezydium Zarządu Głównego
 8. Uchwała Nr 8/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie rozwiązania komisji problemowych
 9. Uchwała Nr 9/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Głównego
 10. Uchwała Nr 10/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Prezydium Zarządu Głównego
 11. Uchwała Nr 11/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w wydawaniu Biuletynu Informacyjnego
 12. Uchwała Nr 12/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie programu ubezpieczeniowego „SEiRP 2016”
 13. Uchwała Nr 13/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania nagrody pieniężnej
 14. Uchwała Nr 14/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ZG do przeprowadzenia głosowania w trybie elektronicznym
 15. Uchwała Nr 15/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia dla Prezesa ZG do wydawania pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach przed Sadami powszechnymi.
 16. Uchwała Nr 16/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia dla Prezesa ZG do wydawania pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach przed Sadami powszechnymi.
 17. Uchwała Nr 17/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.
 18. Uchwała Nr 18/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Tytułu Honorowego Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze.
 19. Uchwała Nr 19/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Sycowie.
 20. Uchwała Nr 20/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Żywcu.
 21. Uchwała Nr 21/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok SEiRP
 22. Uchwała Nr 22/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia zysku SEiRP za 2016 rok
 23. Uchwała Nr 23/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Organizacji Pożytku Publicznego
 24. Uchwała Nr 24/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Opocznie
 25. Uchwała Nr 25/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania wyróżnień
 26. Uchwała Nr 26/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/VII/ZG/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r.
 27. Uchwała Nr 27/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania dotacji i pomocy finansowej na przedsięwzięcia podejmowane przez struktury terenowe i członków Stowarzyszenia.
 28. Uchwała Nr 28/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Skarbnika Zarządu Głównego
 29. Uchwała Nr 29-VII-ZG-2017 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie przyznania wyróżnień
 30. Uchwała Nr 30-VII-ZG-2017 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie wyróżnienia nagrodami pieniężnymi

 31. Uchwała Nr 31-VII-ZG-2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zmiany na stanowisku redaktora Biuletynu Informacyjnego SEiRP

 32. Uchwała Nr 32-VII-ZG-2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie nadania tytułu honorowego

 33. Uchwała Nr 33-VII-ZG-2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji OPP ZG SEiRP, załącznik nr 1 (regulamin), załącznik nr 2 (wniosek)

 34. Uchwała Nr 34-VII-ZG-2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wyboru Delegatów SEiRP na Kongres FSSM RP

 35. Uchwała Nr 35-VII-ZG-2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie przyjęcia nowego wzoru Sprawozdania za rok 2017 (wraz z załącznikiem)

 36. Uchwała Nr 36-VII-ZG-2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu ZG SEiRP na rok 2018

 37. Uchwała Nr 37-VII-ZG-2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie rozpoczęcia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w SEiRP

 38. Uchwała Nr 38-VII-ZG-2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie przyjęcia diet dla członków GKR i Prezydium ZG SEiRP

 

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW SEIRP

1. Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP z dn. 26.01.2017 r. w sprawie: trybu głosowania

2. Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SERiRP z dn. 26.01.2017 r. w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Głównego SEiRP

3. Uchwała nr 3/2017 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SERiRP z dn. 26.01.2017 r. w sprawie: wyboru członków Prezydium Zarządu Głównego SEiRP

4. Uchwała nr 4/2017 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SERiRP z dn. 26.01.2017 r. w sprawie: wyróżnień

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty