• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Regulamin Działania Komisji

Regulamin Działania Komisji d/s Organizacji Pożytku Publicznego Zarządu Głównego SEiRP  (tekst Regulaminu - stan na dzień 9.11.2015 r.)                              

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty