• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Przewodniczący NSZZP w Radzie Dialogu Społecznego

19 czerwca 2017 r. na terenie Pałacu Prezydenckiego odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego.
W programie spotkania znalazła się między innymi nominacja Przewodniczącego NSZZ Policjantów, Rafała Jankowskiego do RDS, jak również dyskusja na temat dotychczasowej działalności i przyszłości Rady w kontekście propozycji zmian w ustawie dotyczącej tejże instytucji.

http://nszzp.pl/aktualnosci/prezydent-rp-powolal-rafala-jankowskiego-sklad-rady-dialogu-spolecznego/ 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty