• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Projekt nowego Statutu SEiRP

 

Ostatnia, z dnia 9.04.2018, wersja projektu nowego Statutu SEiRP opracowana przez Komisję Statutową i zaakceptowana przez Kancelarię Prawną „Sokołowski”, przygotowana na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Statutowy Delegatów (27.04.2018)

1. wersja do odczytu - nieedytowalna- format PDF

2. wersja edytowalna - do pobrania - format Word

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty