• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie "SEiRP 2016"

Informacja o nowym programie ubezpieczenia na życie "SEiRP 2016"

Zarząd Główny SEiRP informuje, że od 01.01.2016 roku następuje obligatoryjna zmiana warunków grupowego ubezpieczenia na życie SEiRP 2009, na nowy korzystniejszy Program SEiRP 2016. Informacje oraz wzory poszczególnych dokumentów - poniżej.

1. Informacja
2. Ulotka opisująca nowe warunki ubezpieczenia
3. Wykaz dokumentów koniecznych do rozpatrzenia roszczenia

4. Zgłaszanie roszczeń
5. Wniosek o wypłatę 
6. placówki TUNŻ WARTA SA przyjmujące zgłoszenia roszczeń (plik pdf)
7. zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe (plik pdf)
8. Pakiet Warta Assistance Medyczny (plik pdf)
 

Formularze wniosków można też uzyskać bezpośrednio w regionalnych placówkach TUNŻ WARTA (adresy powyżej - w dokumencie nr 6)

9. Grupowe ubezpieczenie na życie "Warta Ekstrabiznes Plus". Ogólne Warunki Ubezpieczenia

10. Wzory dokumentów:

1. SEiRP nowa deklaracja 2016 - (plik pdf)
3. wzór wypeŁnienia deklaracji PRACOWNIK str.1
4. wzór wypeŁnienia deklaracji PRACOWNIK str.2
5. wzór wypeŁnienia deklaracji WSPÓŁUBEZPIECZONE DZIECKO str.1
6. wzór wypeŁnienia deklaracji WSPÓŁUBEZPIECZONE DZIECKO str.2
7. wzór wypeŁnienia deklaracji WSPÓŁUBEZPIECZONY MAŁŻONEK str.1
8. wzór wypeŁnienia deklaracji WSPÓŁUBEZPIECZONY MAŁŻONEK str.2
9. wzór wypeŁnienia deklaracji WSPÓŁUBEZPIECZONY PARTNER str.1
10.wzór wypeŁnienia deklaracji WSPÓŁUBEZPIECZONY PARTNER str.2

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty