• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

Nowy program ubezpieczeniowy "SEiRP 2019". Zmiana terminu przystąpienia do programu

Uwaga, zmiana terminu przystępowania. Stan na 30.01.2019

Wydłużenie do 1.03.2019 terminu przystępowania do ubezpieczenia "SEiRP2019" bez okresu karencji

 1. SEiRP 2019. Stan na 30.01.2019. Przedłużenie terminu przystępowania
 2. SEiRP 2019. Zmiana terminów (dokument nieaktualny)
 3. Medyczny Ekspert Domowy
 4. Ubezpieczenie Lekowe
 5. Zakres Leków (plik Excel)
 6. Baza aptek realizujących ubezpieczenia lekowe (plik Excel)

 

Aktualne najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów:

 1. Program ubezpieczenia SEiRP 2019, informacja z dnia 10.10.2018 (dokument nieaktualny)
 2. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, formularz (pdf)
 3. Porozumienie PZU-SEiRP, projekt (word)
 4. Regulamin członkostwa w klubie KPPwŻ dla SEiRP (word)
 5. Upoważnienie (word)
 6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, poniżej - 24 pliki pdf:
 1. Ciężka choroba
 2. Regulamin klubu – plik uszkodzony, niezarejestrowany. Zweryfikować (admin.)
 3. Specjalistyczne leczenie
 4. Leczenie szpitalne plus
 5. Leczenie szpitalne
 6. Ciężka choroba małżonka
 7. Śmierć ubezpieczonego (NW)
 8. Osierocenie dziecka
 9. Operacja chirurgiczna
 10. Prawo do kontynuowania ubezpieczenia
 11. Ubezpieczenie typ P Plus
 12. Wypadek
 13. Wypadekdokument zdublowany. Zweryfikować
 14. Śmierć małżonka
 15. Trwały uszczerbek – normy
 16. Trwały uszczerbek (NW)
 17. Urodzenie dziecka
 18. Śmierć ubezpieczonego (wypadek komunikacyjny)
 19. Opieka medyczna
 20. Opieka medyczna - dokument zdublowany. Zweryfikować
 21. Śmierć dziecka
 22. Dod. Ubezp. Medyczny ekspert domowy
 23. Śmierć małżonka (NW)
 24. Śmierć rodzica ubezpieczonego, rodzica małżonka

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty