• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

8-9.04.2019. Płońsk

W dniach 8-9 kwietnia 2019 roku, w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, odbyły się posiedzenia Prezydium oraz Zarządu Głównego SEiRP. Efektem dwudniowych obrad było, m.in.: nadanie zasłużonym członkom oraz sympatykom SEiRP Odznak „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”,  „Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem”, „Dyplomów uznania” oraz nadanie tytułów:

 • „Honorowego Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach –  Edwardowi Krzysztofikowi, Edwardowi Lesiewiczowi i Mieczysławowi Skowronowi”;
 • „Honorowego Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Katowicach – Wilhelmowi Grudniowi;
 • „Honorowego Prezesa Koła SEiRP w Chorzowie – Andrzejowi Jąderowi;
 • „Honorowego Prezesa Koła SEiRP w Tarnobrzegu – Stanisławowi Czachurskiemu;
 • „Honorowego Prezesa Koła SEiRP w Mielcu – Janowi Mice;
 • „Honorowego Prezesa Koła SEiRP w Augustowie – Stanisławowi Balcewiczowi;
 • „Honorowego Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Rzeszowie” – Ryszardowi Pietruszce;
 • „Honorowego Członka Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowie” – Ryszardowi Madejowi.

Decyzją Zarządu Głównego przyznano pomoc finansową z funduszu OPP na ogólną kwotę 56.200 złotych, dotacje finansowe na obchody Jubileuszów XX-lecia Kół SEiRP w Nowym Targu, Poznaniu, Krasnystawie i Wadowicach oraz planowane imprezy sportowe przez Koła SEiRP w Białej Podlaskiej, Kaliszu i Wadowicach.

Prezydium zarekomendowało, a Zarząd Główny w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjął Sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz budżet Stowarzyszenia na 2019 rok. Postanowiono wypowiedzieć umowę z operatorem T-Mobile, powołano Zespół ds. wyboru oferty nowego operatora telefonii komórkowej. Podjęto Uchwałę w sprawie podziału środków z ubezpieczenia grupowego „SEiRP 2019”. Podjęto Uchwałę  w sprawie realizacji zadań związanych z wdrożeniem przepisów dot.  RODO. Przyznano nagrody finansowe członkom Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP minionej Kadencji: Wilhelmowi Grudniowi, Stanisławowi Klisiowi oraz Józefowi Piaseckiemu.

Delegowano w skład Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP  członków ZG SEiRP: Jerzego Skryckiego oraz Izabellę Jaros. 

W godzinach południowych gościem Zarządu Głównego był Zdzisław Czarnecki – Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP., który poruszył tematykę m.in. ustawy represyjnej, ustawowych rozwiązań prawnych piętnujących byłych funkcjonariuszy służb specjalnych w życiu publicznym, a także zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu.

Prezes Antoni Duda przedstawił informację o innych bieżących problemach związanych z działalnością SEiRP, m.in. o rejestracji Statutu, skardze ZG SEiRP w KNF, zażaleniu  ZG SEiRP na odmowę wszczęcia z zawiadomienia w sprawie ZER MSWiA, realizacji programu ubezpieczeniowego „SEiRP 2019” i głównych problemach związanych z tym ubezpieczeniem, problemach z ekwiwalentem za nie wykorzystany urlop, klauzulą RODO w dokumentach, o informacji dotyczącej wniosku do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania renty specjalnej porucznikowi w stanie spoczynku Wojciechowi Raczukowi.

W trakcie dyskusji zgłoszono następujące  postulaty i wnioski :

 1. Podjęcie przygotowań do obchodów XXX- lecia Stowarzyszenia  w 2020 roku. Wstępna propozycja lokalizacyjna – Lublin. Koordynacja działań należy do kompetencji Prezydium ZG.
 2. Zobowiązać  ZW/ZO/ZS do wytypowania – zgodnie z procedurą statutową kandydatów  - członków SEiRP do wpisu do Księgi Zasłużonych. Ostateczny termin zgłoszeń – 30.04.2020 r.
 3. W związku z Jubileuszem XXX-lecia SEiRP rozważyć zwołanie  w 2020 roku Nadzwyczajnego Zjazdu (Walnego Zebrania Delegatów).
 4. W zależności od terminu rozpatrzenia spraw rejestracji nowego Statutu  przeprowadzić  szkolenie: Prezesów ZW/ZO, Skarbników  ZW/ZO, Przewodniczących WKR/OKR,  w zakresie przygotowania do podjęcia przez struktury terenowe  działalności gospodarczej, aktualnych zasad gromadzenia dokumentacji finansowej itp.

Posiedzenie Zarządu Głównego zakończyła miła i sympatyczna uroczystość wręczenia Odznaki „Za Wybitne osiągnięcia dla SEiRP” Gabrieli Lubańskiej za całokształt jej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty