• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Posiedzenie Prezydium ZG

W dniu 7 grudnia 2018 roku, w siedzibie ZG SEiRP w Warszawie, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SEiRP. Prowadził je Prezes Antoni Duda. Poza nim w posiedzeniu udział wzięli: Leszek Orkisz, Jerzy Skrycki, Agnieszka Smolińska, Waldemar Sopek, Piotr Styczyński oraz Wojciech Trzeciecki. Otwarcia obrad dokonał Prezes Antoni Duda, który poinformował o trybie zwołania posiedzenia i jego celach. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

Po omówieniu protokołu z wcześniejszego posiedzenia Prezydium podjęto Decyzję o pomocy finansowej z funduszu OPP zgodnej z Protokołem Komisji OPP – przyznano pomoc na ogólną kwotę 19 tys. złotych. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Prezesa Antoniego Dudy podjęto Decyzję w sprawie rekomendacji dotychczasowego składu personalnego Komisji OPP, jako składu na VIII Kadencję ZG SEiRP. W kolejnej Decyzji postanowiono przyjąć druk sprawozdania finansowego za rok 2018 dla Kół oraz Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych, jako obowiązujący druk sprawozdania finansowego za 2018 rok. 

Na wniosek Prezesa Antoniego Dudy Prezydium zarekomenduje na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego SEiRP kandydata do pełnienia obowiązków funkcji Skarbnika – Wojciecha Trzecieckiego, który wyraził na to zgodę. Przydzielono zakresy obowiązków także innym członkom Prezydium ZG SEiRP. Piotr Styczyński, oprócz Sekretarza ZG będzie pełnił także funkcję Rzecznika Prasowego ZG SEiRP, a Waldemar Sopek odpowiedzialny będzie za problematykę dot. ustawy represyjnej.

Ustalono kolejne posiedzenie Prezydium ZG na koniec stycznia, a najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego planowane jest na drugą połowę marca 2019 roku.

Piotr Styczyński

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty