• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Podziękowanie Darczyńcom

Wszystkim, którzy rozliczając podatek dokonali odpisu 1% na rzecz OPP Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, serdecznie dziękuję.

Zgromadzone środki będą przeznaczone głównie na pomoc najbardziej potrzebującym naszym Koleżankom i Kolegom w tych bardzo trudnych dla naszego środowiska czasach.

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty