• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

PILNE ! Komunikat Prezesa Zarządu Głównego

Panie i Panowie Prezesi!

Serdecznie witam !

W związku z zarejestrowaniem  Inicjatywy Ustawodawczej, poniżej przedstawiam pakiet dokumentów dotyczących tego przedsięwzięcia, do wykorzystania w bieżącej działalności, z jednoczesną prośbą o bardzo pilne rozpowszechnienie tej informacji wśród naszych członków i sympatyków, a przede wszystkim:

-  umieszczenie załączonych informacji na własnych stronach internetowych;

-  natychmiastowe zorganizowanie akcji aktywnego pozyskiwania podpisów wyłącznie na załączonych blankietach i zgodnie z zasadami i instrukcją zbierania podpisów.

Z poważaniem

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP

pakiet dokumentów:

  1. Projekt ustawy,
  2. Uzasadnienie projektu ustawy,
  3. Wzór „WYKAZU obywateli udzielających poparcia projektowi ustawy”,
  4. „Zasady zbierania podpisów”,
  5. „Instrukcja wypełniania WYKAZU”,
  6. Wyciąg z ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (art. 9),
  7. Wyciąg z ustawy z dnia 8 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do której odwołuje się w art. 8 ust. 3 ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,
  8. Postanowienie Marszałka Sejmu z 13.10.2017 oraz dodatkowe informacje.

 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty