• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Opinie i polemiki


Mieczysław Malicki. Polemika do tekstu Ewy Macek

Mieczysław Malicki. Polemika do tekstu Ewy Macek


Ewa Macek. Skutki ustawy represyjnej z 16.12.2016

NEGATYWNE SKUTKI USTAWY REPRESYJNEJ Z 16.12.2016.                                                     Ewa Macek, Wojewódzki Koordynator ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach


Henryk Borowiński. Członkostwo w Stowarzyszeniu

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty