• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 97

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie od 21 maja 2010 r. wydaje "Olsztyński Biuletyn Informacyjny"

 

Zapraszam do lektury OBI. Jest także w sieci:

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn/docs/obi096

archiwum od nr 69 https://issuu.com/search?q=zwseirp&type=publication&language=pl

archiwum do nr 69 http://spoti.pl/zwseirpolsztyn/profil/publikacje

 

Jerzy K. Kowalewicz, 519 340 125, https://gazetadomowa2.blogspot.com/

 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty