• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

odwołanie od decyzji ZER MSWiA z 2019 r.

Odwołanie od odmownej decyzji ZER MSWiA dot. wniosku o zaliczenie do wysługi emerytalnej służby w organach bezpieczeństwa państwa

"Organ emerytalny związany jest treścią Informacji IPN o przebiegu służby w organach bezpieczeństwa państwa".

Jeden z naszych członków przysłał nam swoje odwołanie od decyzji ZER MSWiA w której organ emerytalny odmówił naszemu koledze zaliczenia do wysługi emerytalnej okresu wymienionego w informacji IPN jako służba w organach bezpieczeństwa państwa, mimo, że poprzednio okres ten mimo odwołań został zaliczony do wysługi emerytalnej i przypieczętowany prawomocnymi wyrokami sądowymi. Istotę swego odwołania nasz kolega wyjaśnia następująco:

„Powód rozumie i zdaje sobie sprawę, że Pozwany związany jest treścią Informacji IPN o przebiegu jego służby w organach bezpieczeństwa państwa, co zresztą sam wielokrotnie podnosił w sprawach odwoławczych od poprzednich decyzji emerytalnych, a fakty te potwierdzały również w całości lub w części, oddalające odwołania sądy oraz sam Pozwany w Decyzji Odmownej z dnia 29 marca 2019 roku. Należy tu wyjaśnić, co jest bardzo ważne, że Pozwany związany jest tylko i wyłącznie treścią Informacji IPN 2009, bo to ona tylko, była przedmiotem orzeczeń sądowych. Nikt wówczas nie przypuszczał, że władza pójdzie w przyszłości za ciosem przeforsuje w Sejmie RP, powtórną sankcję finansową za pełnienie służby w organach bezpieczeństwa państwa, w wyniku czego w obiegu prawnym funkcjonować będą dwie, sprzeczne ze sobą i wzajemnie wykluczające się Informacje IPN. Tego wstydliwego i niezgodnego z prawem działania, nie da się już dalej ukrywać i zamiatać pod dywan, gdyż mleko już się rozlało, a wskazanie winnych tego stanu rzeczy, nie powinno stanowić żadnego problemu.”

Biorąc pod uwagę, że na taką drogę prawną weszła spora grupa naszych członków zamieszczamy zanonimizowane odwołanie naszego kolegi, zakładając, że może być przydatne innym naszym członkom w walce o odzyskanie uprawnień emerytalnych. Więcej na ten temat znajduje się na stronach: http://igiifp.000webhostapp.com/OBP.htmlhttp://igiifp.rf.gd/OBP.html

 

Kolejne dokumenty ze strony (dodano 13.11.2019) https://igiifp.github.io/Komunikaty.html związane z zawieszaniem spraw dotyczących odwołań od wniosku o zaliczenie do wysługi emerytalnej służby w organach bezpieczeństwa państwa na podstawie informacji wystawionych przez IPN. Polecamy szczególnie bardzo rzetelne zażalenia na zawieszenie postępowań:

https://igiifp.github.io/assets/files/WZR%20058%20Zazalenie%20na%20zawieszenie.pdfhttps://igiifp.github.io/assets/files/WZR%20059%20Zazalenie%20na%20zawieszenie.pdf

Wyczerpujące informacje w tej sprawie można znaleźć na stronie: https://igiifp.github.io/OBP.html

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty