• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Odlicz 1 procent podatku dochodowego na rzecz SEiRP KRS 0000043188

Odlicz 1 procent podatku dochodowego na rzecz SEiRP (KRS 0000043188)

Uprzejmie informujemy, że w 2019 roku na nasze konto Organizacji Pożytku Publicznego wpłynęło - 136 421 złotych z odpisu 1% podatku za rok 2018. Dzięki hojności naszych darczyńców w 2019 roku udzieliliśmy wsparcia finansowego 100 osobom na łączną kwotę 188 700 złotych i czterem Kołom SEiRP na łączną kwotę 5 500 złotych.

Koszty funkcjonowania Komisji OPP /delegacje – przejazdy, diety, rozliczenia/ wyniosły 4 422 złote. Różnica pomiędzy wpływami i wydatkami została sfinansowana ze środków, które pozostały z ubiegłego roku.

Mając na uwadze wielkie znaczenie tej pomocy dla naszych członków, często pozostających w dramatycznej sytuacji materialnej, gorąco proszę Koleżanki i Kolegów o omówienie tej sprawy na zebraniach Kół i Zarządów oraz o podjęcie wysiłku organizacyjnego zmierzającego do znaczącego zwiększenia liczby darczyńców.

W szczególności polecamy korzystanie w sposób zorganizowany z druku PIT-OP. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/media/3631/pit-op.pdf

Dodatkowo w załącznikach PIT OP jako wzór i druk do samodzielnego wypełnienia lub wypełnienia w Kołach. PIT-OP – wzór, oraz PIT-OP - druk

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty