• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Odlicz 1 % podatku dochodowego na rzecz SEiRP

1 % PODATKU DLA SEiRP

Od stycznia 2019 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2018r. stosownego wniosku zawierającego informacje:

 1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych,               2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

 

Informacja Prezesa Zarządu Głównego SEiRP, druk PIT-OP, wzór PIT-OP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacja "Twój e-PIT"

Ministerstwo Finansów na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ uruchomiło aplikację „Twój e-PIT”.

Co to jest Twój e-PIT?

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które od 15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępni w serwisie podatki.gov.pl. Aplikacja działa w ten sposób, że PIT wypełni i udostępni urząd skarbowy (nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie). Dokument zawiera informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te można uaktualnić.

Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT?

Informacje dla organizacji pożytku publicznego (OPP) i osób, które chcą przekazać 1% podatku dla OPP w ramach nowej usługi Twój e-PIT

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/

https://www.podatki.gov.pl/media/4200/jak-przekazac-1-podatku-wybranej-opp.pdf

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane. Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty