• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Odlicz 1 procent podatku dochodowego na rzecz SEiRP (KRS 0000043188)

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych uzyskało wpis na listę Organizacji Pożytku Publicznego w 2010 roku. Zadania organizacji pożytku publicznego zostały określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W art. 4 ustawy wskazano dziedziny życia społecznego, w których mogą realizować się tego typu organizacje. 

W ramach tej działalności utworzyliśmy fundusz OPP, z którego udzielamy pomocy finansowej naszym członkom. Przyjęliśmy następujące kryteria uzasadniające pozytywne decyzje o przyznaniu pomocy finansowej. Są to, w kolejności:

  1. trudna sytuacja życiowa
  2. skutki katastrof i klęsk żywiołowych
  3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  4. promocja i ochrona zdrowia
  5. działalność na rzecz kultury, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społeczeństwami.

Podmiotami upoważnionymi do składania wniosków o przyznanie pomocy z funduszu OPP są członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, oraz Koła jako podstawowa struktura organizacyjna SE i RP. Bliższe szczegóły dotyczące pozyskiwania środków na fundusz OPP w piśmie Prezesa i dołączonej ulotce informacyjnej.

Załączone dokumenty:
1 - Ulotka informacyjna
2 - pismo Prezesa ZG z 19.01.2018 do Prezesów ZW i ZO
3 - PIT- OP, formularz oświadczenia – w formacie Word do pobrania 
4 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 14.03.2017 (wzór oświad. o przekazaniu 1%) 
4a PIT – OP, formularz oświadczenia w formacie PDF
5 - Ustawa z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (po zmianach)
6 - Ustawa z 9.03.2017 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
7 - Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty