• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Odlicz 1 % podatku dochodowego na rzecz SEiRP

1 % PODATKU DLA SEiRP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała zaktualizowany na dzień 15.12.2017 r. wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania w 2018 roku środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. SEiRP figuruje w Wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za rok 2017. Wykaz dostępny jest na stronie:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Od stycznia 2018 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2017 r. stosownego wniosku zawierającego informacje: 1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, 2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP

 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty