• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Mapa


Mapa

Kontakt

Strona Głowna


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy


Rys historyczny SEiRP


Strefa chroniona
 

Rejestr Uchwał ZG

Aktualności

Informacje prawne


Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych


Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym


Archiwum
 

Podstawowe przepisy prawne dotyczące emerytów i rencistów policyjnych
 

Obniżona emerytura za okres urlopu wychowawczego
 

Renty rodzinne. Wzory wniosków
 

Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego
 

Uchwała SN z dnia 15.10.2015 w sprawie interpretacji czy służba w pionie łączności była służbą w organach bezpieczeństwa
 

Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego
 

Odsetki od Dyrektora ZER MSW
 

Skarga kasacyjna
 

Skarga na przewlekłość postępowania
 

"Mapa drogowa". Wzory pism procesowych"

Komunikaty Biura ZG


Elektroniczny Rejestr UchwałRejestr Uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2018) oraz Uchwał NZD 2017, 2018


Komisja OPPUchwała ZG w/s Komisji d/s OPPRegulamin Działania Komisji. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowejOdpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2015Odpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2016Sprawozdanie merytoryczne SEiRP z działalności Organizacji Pożytku Publicznego za 2017 r


Komisja Prawno-StatutowaInformator Prawny - ustawa represyjna. Opracowanie Leszek Orkisz


Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie "SEiRP 2016"


Deklaracja członkowska - formularz


Wzór wniosku o nadanie odznaki, wyróżnienia


Ważne strony www


Poczta

Opinie i polemiki


Henryk Borowiński. Członkostwo w Stowarzyszeniu

INFOTEKA


INFOTEKA I


INFOTEKA 2


INFOTEKA 3


INFOTEKA 4


INFOTEKA 5


INFOTEKA 6


INFOTEKA 7


INFOTEKA 8


INFOTEKA 9


INFOTEKA 10


INFOTEKA 11


INFOTEKA 12


INFOTEKA 13


INFOTEKA 14


INFOTEKA 15


INFOTEKA 16


INFOTEKA 17


INFOTEKA 18

KontaktInformacje prawne

Kontakt

WYBITNI SPOŚRÓD NAS


Ryszard KOLUŚNIEWSKI. Koło w Kaliszu

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Wrzesień 2018


Biuletyn Informacyjny. Wydania archiwalne

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 101

Z ostatniej chwili. Ustawa represyjna. Poplątanie z Pomieszaniem !!!

2.10.2018. Posiedzenie Zarządu Głównego

1.10.2018. Obywatelski Parlament Seniorów

Piła. Regionalne Zawody Strzeleckie

13-14.09.2018. Konferencja: „Senior naszych czasów”

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym

Komunikat w sprawie drogi sądowej

Wzory odwołań od decyzji ZER

Komunikaty Zespołu VI FSSM RP

Procedury i porady (FSSM RP)

Kancelarie prawne rekomendowane do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Kancelarie prawne rekomendowane przez FSSM RP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Kancelarie prawne rekomendowane przez ZG SEiRP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów
 

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski ul. Grzybowska 2 lok. 45 00-131 Warszawa

Kancelarie prawne oferujące gotowość do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Kancelaria Adwokacka Anna Świątkiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Świątkiewicz, Warszawa


Kancelarie Prawne CUSTOS, Warszawa


Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski, Dąbrowa Górnicza, oddział Warszawa

Opinie prawne zamówione przez FSSM RP

Czynności przygotowawcze przed wystąpieniem z odwołaniem

oko.press. Skutki ustawy represyjnej

Pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie jest w Trybunale Konstytucyjnym

10.10.2018. Kraków. Spotkanie z T. Siemoniak i C. Mroczek

Medialny Punkt Kontaktowy pokrzywdzonych byłych funkcjonariuszy

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

informacja publiczna ws ilości odwołań od decyzji ZER

Komunikat Prezesa Zarządu Głównego w sprawie opłat abonamentowych RTV

Informacja Prezesa ZG SEiRP ws średniej emerytury i renty rodzinnej ZUS

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty