• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Mapa


Mapa

Kontakt

Odlicz 1 % podatku dochodowego na rzecz SEiRP

Strona Głowna


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy


Rys historyczny SEiRP


Strefa chroniona
 

Rejestr Uchwał ZG

Aktualności

Informacje prawne


Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych


Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym


Archiwum
 

Podstawowe przepisy prawne dotyczące emerytów i rencistów policyjnych
 

Obniżona emerytura za okres urlopu wychowawczego
 

Renty rodzinne. Wzory wniosków
 

Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego
 

Uchwała SN z dnia 15.10.2015 w sprawie interpretacji czy służba w pionie łączności była służbą w organach bezpieczeństwa
 

Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego
 

Odsetki od Dyrektora ZER MSW
 

Skarga kasacyjna
 

Skarga na przewlekłość postępowania
 

"Mapa drogowa". Wzory pism procesowych"

Komunikaty Biura ZG


Elektroniczny Rejestr UchwałRejestr Uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2018), uchwał NZD 2017, 2018, uchwał KZD 2018


Komisja OPPUchwała ZG w/s Komisji d/s OPPRegulamin Działania Komisji. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowejOdpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2015Odpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2016Sprawozdanie merytoryczne SEiRP z działalności Organizacji Pożytku Publicznego za 2017 r


Komisja Prawno-StatutowaInformator Prawny - ustawa represyjna. Opracowanie Leszek Orkisz


Nowy program ubezpieczeniowy "SEiRP 2019". Zmiana terminów


Deklaracja członkowska - formularz


Wzór wniosku o nadanie odznaki, wyróżnienia


Ważne strony www


Poczta

Opinie i polemiki


Ewa Macek. Skutki ustawy represyjnej z 16.12.2016


Henryk Borowiński. Członkostwo w Stowarzyszeniu

INFOTEKA


INFOTEKA I


INFOTEKA 2


INFOTEKA 3


INFOTEKA 4


INFOTEKA 5


INFOTEKA 6


INFOTEKA 7


INFOTEKA 8


INFOTEKA 9


INFOTEKA 10


INFOTEKA 11


INFOTEKA 12


INFOTEKA 13


INFOTEKA 14


INFOTEKA 15


INFOTEKA 16


INFOTEKA 17


INFOTEKA 18


INFOTEKA 19

KontaktInformacje prawne

Kontakt

WYBITNI SPOŚRÓD NAS


Ryszard KOLUŚNIEWSKI. Koło w Kaliszu

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Grudzień 2018


Biuletyn Informacyjny. Wydania archiwalne

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 103

Posiedzenie Prezydium ZG

ZW w Warszawie. Koło 7. Spotkanie z Prezydentem FSSM RP

26-27.10.2018. Płońsk. VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP

Z ostatniej chwili. Ustawa represyjna. Poplątanie z Pomieszaniem !!!

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym

Komunikat w sprawie drogi sądowej

Wzory odwołań od decyzji ZER

Komunikaty Zespołu VI FSSM RP

Procedury i porady (FSSM RP)

Kancelarie prawne rekomendowane do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Kancelarie prawne rekomendowane przez FSSM RP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Kancelarie prawne rekomendowane przez ZG SEiRP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów
 

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski ul. Grzybowska 2 lok. 45 00-131 Warszawa

Kancelarie prawne oferujące gotowość do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Kancelaria Adwokacka Anna Świątkiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Świątkiewicz, Warszawa


Kancelarie Prawne CUSTOS, Warszawa


Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski, Dąbrowa Górnicza, oddział Warszawa

Opinie prawne zamówione przez FSSM RP

Czynności przygotowawcze przed wystąpieniem z odwołaniem

oko.press. Skutki ustawy represyjnej

Pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie jest w Trybunale Konstytucyjnym

Wniosek o przyznanie renty specjalnej

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop po wyroku TK. Wyrok NSA

Wniosek do ZER dot. pozbawienia strony prawa do udziału w postępowaniu

Medialny Punkt Kontaktowy pokrzywdzonych byłych funkcjonariuszy

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty