• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Mapa


Mapa

Kontakt

List otwarty Pawła Wojtunika

odwołanie od dezyzji ZER MSWiA

Strona Głowna


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy


Rys historyczny SEiRP


Strefa chroniona
 

Rejestr Uchwał ZG, uchwał Zjazdów od 2019
 

Rejestr Uchwał ZG, uchwał Zjazdów

Aktualności

prawo


Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - 2019


Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym


Archiwum
 

Podstawowe przepisy prawne dotyczące emerytów i rencistów policyjnych
 

Obniżona emerytura za okres urlopu wychowawczego
 

Renty rodzinne. Wzory wniosków
 

Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego
 

Uchwała SN z dnia 15.10.2015 w sprawie interpretacji czy służba w pionie łączności była służbą w organach bezpieczeństwa
 

Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego
 

Odsetki od Dyrektora ZER MSW
 

Skarga kasacyjna
 

Skarga na przewlekłość postępowania
 

"Mapa drogowa". Wzory pism procesowych"

Informacje Biura ZG


Elektroniczny Rejestr UchwałRejestr Uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2019), Uchwał Zjazdu Delegatów 2017- 2019


Komisja OPPUchwała ZG w/s Komisji d/s OPPRegulamin Działania Komisji. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowejWzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej, przyjęty 25.06.2019Odpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2015Odpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2016Sprawozdanie merytoryczne SEiRP z działalności Organizacji Pożytku Publicznego za 2017 r


Komisja Prawno-StatutowaInformator Prawny - ustawa represyjna. Opracowanie Leszek Orkisz


Nowy program ubezpieczeniowy "SEiRP 2019"


Deklaracja członkowska - formularz formularz przyjęty 25.06.2019


Wzór wniosku o nadanie odznaki, wyróżnienia


Ważne strony www


Poczta

INFOTEKA 2019


Infoteka 21


Infoteka 22


Infoteka 23


Infoteka 24


Infoteka 25


Infoteka 26


Infoteka 27


Infoteka 28


Infoteka 29

INFOTEKA arch.


INFOTEKA I


INFOTEKA 2


INFOTEKA 3


INFOTEKA 4


INFOTEKA 5


INFOTEKA 6


INFOTEKA 7


INFOTEKA 8


INFOTEKA 9


INFOTEKA 10


INFOTEKA 11


INFOTEKA 12


INFOTEKA 13


INFOTEKA 14


INFOTEKA 15


INFOTEKA 16


INFOTEKA 17


INFOTEKA 18


INFOTEKA 19


INFOTEKA 20

Opinie i polemiki


Mieczysław Malicki. Polemika do tekstu Ewy Macek


Ewa Macek. Skutki ustawy represyjnej z 16.12.2016


Henryk Borowiński. Członkostwo w Stowarzyszeniu

Kontaktprawo

Kontakt

Polityka prywatności

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Listopad 2019


Biuletyn Informacyjny. Wydania archiwalne

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 115

14.11.2019. ZW w Warszawie

1105 nadchodzi. Wyznanie poselskie

24-28.09.2019. Rajd Górski

19-20.09.2019. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym

Komunikat w sprawie drogi sądowej

Wzory odwołań od decyzji ZER

Komunikaty Zespołu VI FSSM RP

Procedury i porady (FSSM RP)

Kancelarie prawne rekomendowane do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Kancelarie prawne rekomendowane przez FSSM RP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Kancelarie prawne rekomendowane przez ZG SEiRP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów
 

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski ul. Grzybowska 2 lok. 45 00-131 Warszawa

Kancelarie prawne oferujące gotowość do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Kancelaria Adwokacka Anna Świątkiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Świątkiewicz, Warszawa


Kancelarie Prawne CUSTOS, Warszawa


Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski, Dąbrowa Górnicza, oddział Warszawa

Opinie prawne zamówione przez FSSM RP

Czynności przygotowawcze przed wystąpieniem z odwołaniem

oko.press. Skutki ustawy represyjnej

Pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie jest w Trybunale Konstytucyjnym

odwołanie od decyzji ZER MSWiA z 2019 r.

Zażalenia na postanowienia Sądów Okręgowych o zawieszeniu postępowań

Kolejne pytanie prawne SO w Warszawie do TK

Są jeszcze niezawiśli sędziowie! Wyrok SO w Częstochowie z 31.05.2019.n

Uzupełnienie do pytania prawnego SO w Warszawie z 27.05.2019 do TK

Raport FSSM RP

8.10.2019. SO w Katowicach i Rzeszowie przywróciły świadczenia

7.12.2019. Toruń. Konferencja "Solidarni z Represjonowanymi"

Koniec sądowej bezczynności

Kolejne korzystne wyroki Sądów Okręgowych

proces lustracyjny członka Stowarzyszenia

2.10.2019. Pakt dla mundurowych

List od posła A. Rozenka

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Realizacja uchwały ZG SEiRP nr 32 z 26.06.2018

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop po wyroku TK

RPO dołącza do walki o ekwiwalent

Wniosek do ZER dot. pozbawienia strony prawa do udziału w postępowaniu

Medialny Punkt Kontaktowy pokrzywdzonych byłych funkcjonariuszy

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Ogłoszenia i Komunikaty - Archiwum


Informacja Prezesa ZG SEiRP ws średniej emerytury i renty rodzinnej ZUS


pomoc prawna emerytom i rencistom policyjnym


Inicjatywa Ustawodawcza


APEL KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH FSSM RP


Projekt nowego Statutu SEiRP


Ponowny apel o zgłaszanie terminów rozpraw


informacja publiczna ws ilości odwołań od decyzji ZER MSWiA


Podziękowania Prezesa ZG


Komunikat Prezesa Zarządu Głównego w sprawie opłat abonamentowych RTV


PILNE ! Komunikat Prezesa Zarządu Głównego


16.05.2019. List od A. Rozenka


Eurodeputowani wystąpili do Komisji Europejskiej


8-9.04.2019. Płońsk. Posiedzenie ZG


25.06.2019. Posiedzenie Zarządu Głównego

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty