• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Mapa


Mapa

Kontakt

Gazeta Wyborcza, 9.11.2017, wywiad z Ryszardem Czarneckim, Prezydentem FSSM RP

19.10.2017. Gdańsk. Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Komunikat Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z dnia 09 stycznia 2017 r.

Podziękowanie Darczyńcom

Odpowiedź MSWiA na wniosek FSSM z 17.03.2017

Strona Głowna


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy


Rys historyczny SEiRP


Strefa chroniona
 

Rejestr Uchwał ZG

Aktualności

Informacje prawne


Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych


Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym


Archiwum
 

Podstawowe przepisy prawne dotyczące emerytów i rencistów policyjnych
 

Obniżona emerytura za okres urlopu wychowawczego
 

Renty rodzinne. Wzory wniosków
 

Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego
 

Uchwała SN z dnia 15.10.2015 w sprawie interpretacji czy służba w pionie łączności była służbą w organach bezpieczeństwa
 

Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego
 

Odsetki od Dyrektora ZER MSW
 

Skarga kasacyjna
 

Skarga na przewlekłość postępowania
 

"Mapa drogowa". Wzory pism procesowych"

Komunikaty Biura ZG


Elektroniczny Rejestr UchwałRejestr Uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2017) oraz Uchwał NZD 2017


Komisja OPPUchwała ZG w/s Komisji d/s OPPRegulamin Działania Komisji. Wzór wnioskuOdpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2015Odpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2016Sprawozdanie merytoryczne SEiRP z działalności Organizacji Pożytku Publicznego za 2016 r


Komisja Prawno-StatutowaInformator Prawny - ustawa represyjna. Opracowanie Leszek Orkisz


Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie "SEiRP 2016"


Deklaracja członkowska - formularz


Wzór wniosku o nadanie odznaki, wyróżnienia


Ważne strony www


Poczta

KontaktInformacje prawne

Kontakt

WYBITNI SPOŚRÓD NAS


Ryszard KOLUŚNIEWSKI. Koło w Kaliszu

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Listopad 2017. Wydanie elektroniczne.


Biuletyn Informacyjny. Wydania archiwalne

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 90

26-27.10.2017. Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP

Krakowskie spotkanie w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP

4.10.2017. Toruń. Konferencja prasowa gen. A.Rapackiego

1.10.2017. Warszawa. III sesja OPS

26-30.09.2017. Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym

Komunikat w sprawie drogi sądowej

Wzory odwołań od decyzji ZER

Komunikaty Zespołu VI FSSM RP

Procedury i porady (FSSM RP)

Kancelarie prawne rekomendowane do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Kancelarie prawne rekomendowane przez FSSM RP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Kancelarie prawne rekomendowane przez ZG SEiRP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów
 

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski ul. Grzybowska 2 lok. 45 00-131 Warszawa

Kancelarie prawne oferujące gotowość do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Kancelaria Adwokacka Anna Świątkiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Świątkiewicz, Warszawa


Kancelarie Prawne CUSTOS, Warszawa


Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski, Dąbrowa Górnicza, oddział Warszawa

Opinie prawne zamówione przez FSSM RP

Czynności przygotowawcze przed wystąpieniem z odwołaniem

PILNE ! Komunikat Prezesa Zarządu Głównego

Inicjatywa Ustawodawcza

Przewodniczący NSZZP w Radzie Dialogu Społecznego

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty