• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

List otwarty Pawła Wojtunika

"...nie możemy dłużej akceptować degradacji, upolitycznienia i zawłaszczenia instytucji publicznych".


Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty