• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Komunikaty bieżące Biura ZG

Prezes ZG SEiRP - Antoni Duda zwołał na dzień 25 czerwca 2019 roku w Warszawie /w siedzibie SEiRP/ o godz. 10.00 posiedzenie Prezydium ZG SEiRP, następnie o godz. 12.00. posiedzenie ZG SEiRP

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty