• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Komunikat Prezesa Zarządu Głównego w sprawie opłat abonamentowych RTV

Szanowni Państwo!

Serdecznie witam!

W nawiązaniu do rozmów na posiedzeniu ZG SEiRP w Gołaszewie, informacji przekazanej przez koleżanki i kolegów z Buska Zdroju, w załączeniu przesyłam do rozpropagowania dokumenty dotyczące możliwości zwolnienia z opłat abonamentowych RTV. Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta.

Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.

To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto.

Wysokość tej kwoty wynika z ostatniego komunikatu Prezesa GUS z 9 lutego 2017 roku, który przesyłam w załączeniu. Wszystkie emerytury i renty równe i niższe od kwoty 2023,60 złotych brutto kwalifikują do zwolnienia z opłat abonamentowych.

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia, a zwolnienie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA.

Kolejny komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku będzie opublikowany najprawdopodobniej 9 lutego 2018 roku, a zatem z dniem 1 marca 2018 kolejne osoby będą mogły skorzystać ze zwolnienia od opłat abonamentowych.

Prezes ZG SEiRP Antoni Duda

 

Załączniki:

  1. Informacja o abonamencie RTV
  2. Komunikat GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
  3. oświadczenie dot. zwolnienia z opłat abonamentowych rtv (Word)
  4. oświadczenie dot. zwolnienia z opłat abonamentowych rtv (PDF)
  5. ustawa o opłatach abonamentowych (PDF)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty